contact
MyEtwie
Actor

Maritiem & Logistiek Erfgoed vzw

  • Archief
  • Collectie

De vzw 'Maritiem & Logistiek Erfgoed' groeide uit een project van de Katoen Natie. In 2003 werd met steun van verschillende andere havenbedrijven een collectie samengesteld van havenwerktuigen, teneinde het historisch patrimonium van de havenbedrijven te redden. Vroegere dokwerkers hielpen als vrijwilliger met de identificatie en inventarisatie van de collectie. Een deel van de verzameling havenmateriaal werd hersteld en gerestaureerd. In 2005 volgde dan de stichting van de vzw Maritiem & Logistiek Erfgoed. De vzw heeft als missie het redden van het resterende natie-erfgoed. Maar de vzw wil ook meer doen, via rondleidingen en deelname aan of het organiseren van talrijke publieksevenementen willen ze de collectie naar buiten brengen en het onderzoek omtrent het havenerfgoed stimuleren. De vzw breidde de collectie ook uit metbedrijfsarchieven van allerlei naties, interviews met havenarbeiders en natiebazen en de fotocollectie van de Antwerpse beroepsfotograaf Frans Claes.

De collectie van de Katoen Natie / Maritiem & Logistiek Erfgoed vzw bevat:

1) Historische bedrijfsarchieven van verschillende naties en stouwerijen: Antigoon, IJzernatie, Katoen Natie, Kraan Natie, Lee, Riga Natie, Seaport Terminals, Valkeniersnatie en Werf- en Vlasnatie.
2) Historisch archief van het Koninklijk Verbond der Beheerders van Goederenstromen, voorheen Bond der natiƫn en 'Verbond der Beheerders van Goederen.
3) Fotoarchief van Frans Claes.
4) Historische havenwerktuigen: wagens, karren, tractoren, kranen, weegtoestellen, schoppen, haken, lengen, bakken en manden...

Verwante gemeentes

Google Maps laden ...