contact
MyEtwie
Actor

Pompgebouw Bossuit

  • Site
Ga naar

In het midden van de 19de eeuw werd het kanaal Bossuit-Kortrijk aangelegd tussen de Schelde en de Leie. In Bossuit (Avelgem) kwam een pompgebouw, waar grote stoommachines het water voor het kanaal uit de Schelde oppompten. Door de toenemende scheepvaart was het rond 1970 noodzakelijk om het kanaalte verbreden. Het bestaande pompgebouw was niet meer in staat omhet verbrede kanaal van water te voorzien, en werd vervangen door een nieuw pompstation.Het Oude Pompgebouw verloor zijn functieen raakte stilaan in verval. In 1992 kocht de gemeente Avelgem dit gebouw en gaf het na een renovatie een nieuwe toeristisch-recreatieve bestemming.

De oude pompen zijn nog steedsop hun oorspronkelijke plaats zichtbaar envormen het visitekaartje van de West-Vlaamse Scheldestreek.

Verwante gemeentes

Google Maps laden ...