contact
MyEtwie
Actor

SteM

  • Museum

De permanente collectie, gepresenteerd in een verbouwde fabriekshal brengt de drie verhaallijnen ‘mens en materie’, ‘mens en machine’ en ‘mens en lichaam’ tot leven.

Het Waasland dat evolueerde van een landbouwstreek met huisnijverheid naar een bloeiend textielcentrum biedt genoeg stof voor de verhaallijn ‘Mens en machine’. Je krijgt voeling met de moeilijke levensomstandigheden van de fabrieksarbeiders en de luxueuze levenswijze van de burgerij.

Dankzij de inzet van de vzw Breimuseum kan je onder het zaagtanddak van het breiatelier tientallen machines bekijken. Het zijn unieke materiële getuigen van een roemrijk verleden.

Verwante gemeentes

Google Maps laden ...