contact
MyEtwie
Actor

Watererfgoed Vlaanderen

  • Organisatie
Watererfgoed Vlaanderen is de Vlaamse koepelvereniging voor watererfgoed. 65 kilometer kustlijn en 1900 kilometer waterwegen lieten in Vlaanderen in de loop der tijden een solide scheepvaarttraditie na met unieke scheepstypes, aanverwante installaties zoals werven, vuurtorens, bemalingsystemen, dijken, dokken en sluizen. Vele vrijwilligers en professionelen werken gepassioneerd voor het behoud van ons erfgoed zetten zich in om dit te behouden, te restaureren. Vandaag is het ondenkbaar dat we dit nalatenschap overlaten aan toeval en willekeur. Samen met de verenigingen, eigenaars of beheerders van dit erfgoed de krachten bundelen en de kennis delen betekent een onweerlegbare meerwaarde voor de hele sector. Met Watererfgoed Vlaanderen willen we de gemeenschappelijke belangen van dit patrimonium verdedigen. De nieuwsbrief "Getijden" is hier te raadplegen.
Titel Auteur Jaar
ETWIE in de ban van watererfgoed! Joost VAN DEUREN, Lieselot CORNELIS 2022 Bekijk de publicatie

Verwante gemeentes

Google Maps laden ...