contact
MyEtwie
Gemeente

Aalst

Google Maps laden ...

Aalst evolueerde van een middeleeuwse stad naar een in de 19de eeuw zwaar geïndustrialiseerde fabrieksstad. Door de kanalisatie van de Dender (1863-1868) ontstond een eiland in het hart van de stad, in de volksmond omgedoopt tot Chipka. Zo kwam er veel ruimte vrij voor de uitbreiding van bestaande en de vestiging van nieuwe fabrieken op de braakliggende gronden langs de Dender. De industrialisatie en de daarmee gepaard gaande sociaal-economische moeilijkheden lagen in Aalst aan de basis van het Daensisme.

Aalst was van oudsher een textielstad. Verschillende textielbedrijven, waaronder het vermaarde Bosteels-du Parc, kenden in de loop van de 19de-20ste eeuw een grote bloei. N.V. De Wolf-Cosyns groeide dan weer uit tot een van de belangrijkste mouterijen van ons land, en ook leerlooierij Schotte in Erembodegem was in de 20ste eeuw een belangrijke speler. De Faluintjesstreek was ook een belangrijk centrum van de hopnijverheid, en Aalst had verschillende brouwerijen, waaronder Zeeberg, de Blieck, de Gheest, Pieters, De Ster, Druwé en Camu.

De jaren 1950-1960 waren een periode van sterke terugval, met veel fabriekssluitingen. Tegenwoordig is het Aalsterse baggerbedrijf De Nul een belangrijke wereldspeler.

Het industriële verleden van Aalst komt in het stedelijk museum 't Gasthuys uitgebreid aan bod. In Erembodegem bevindt zich ook een belangrijke collectie brandweervoertuigen.

Titel Auteur Jaar
Aalsters zilver Jozef DAUWE 2017 Bekijk de publicatie
Archiefgids voor de economische geschiedenis van de Denderstreek, 1850-1940 Jeroen MEERT 2005 Bekijk de publicatie
Geschiedenis van de Aalsterse brouwerijen Jos DEPRYCK 2013 Bekijk de publicatie
Ik werkte bij den Amylum. Van familiebedrijf tot wereldleider Jos DEPRYCK 2015 Bekijk de publicatie
Vergane glorie: Bedrijfsgeschiedenis van de leerlooierij Schotte te Aalst Hannelore BOGAERT 2002 Bekijk de publicatie
Verslag pilootproject: waardering brandweererfgoed Vlaanderen Sanne VAN BELLINGEN 2019 Bekijk de publicatie

Verwante gemeentes

Google Maps laden ...

  • Waardering brandweererfgoed Vlaanderen (2019)

    Lees meer