contact
MyEtwie
Gemeente

Ardooie

Google Maps laden ...

Ardooie is een landbouw-, nijverheids- en woongemeente gelegen in de provincie West-Vlaanderen.Historisch gegroeide nijverheden zijn voornamelijk gericht op textiel- en metaalverwerkende industrie. Enkele kleine bedrijventerreinen zijn gesitueerd langsheen verbindingswegen, en langs de spoorlijn Adinkerke - Gent.