contact
MyEtwie
Gemeente

Bekkevoort

Google Maps laden ...

In Bekkevoort vindt u de Mierenbergmolen, gebouwd in1886.

De molen werd beschermd als monument in 1944. Na de oorlogzette zijn zoon Felix Alen de molenaarsstiel verder. Door de vooruitgang legde hij de molen in eind 1951 (of 1953) stil en maalde verder op elektriciteit Daarnarunde de zoon van Felix het bedrijf verderin Assent:vier generaties Alenwaren er molenaar(1887 -1987).

In 1958schonk Felix Alen de molen aan de stad Diest.Dé initiatiefnemer was de toenmalige stadsarchivaris Van der Linden: de molen is dan ook naar hem vernoemd! De standaardmolen werd uiteengenomen in de maand augustus van datzelfde jaar en tussen mei en september 1960 op de stadswallen van Diest, aaan de toegang van het domein Halve Maan, in zijn oorspronkelijke vorm heropgericht.