contact
MyEtwie
Gemeente

Bocholt

Google Maps laden ...

In 1758 kreeg Adriaan Geerkens de toelating om in Bocholt met een brouwerij te beginnen. Dit betekende meteen de start van de laterebrouwerij Martens die bekend staat voor haar pils en sezoens. De geschiedenis van de brouwerij kan je beleven in het vermaardeBocholter Brouwerijmuseum.

Op het einde van de 19de eeuw kende deelgemeente Kaulille een forse bevolkingstoename door de komst van buskruitfabriek Cooppal.Dat waren ook de hoogdagen van de arseenfabriek in Reppel. Samen met de "lepelfabriek", Reppel Inox, vormde de arseenfabriek decennialang het industriële hart van de gemeente. Ondertussen zijn beide fabrieken verdwenen. De kollergang van een kruitmolen op het Nevenplein (de 'kruitmolen') herinnert nog aan de voormalige fabriek van Cooppal.

Op de Abeek liggen verschillende watermolens. De watermolen van Reppel, ook wel ooit de Scheyffaertsmolen genoemd, zou de oudste watermolen van België zijn. Hij werd voor de eerste maal vermeld in 856.De Voorste Luysmolen wordt momenteel toeristisch ontsloten in functie van het natuurgebied Grenspark Kempen-Broek. In Kaulille staat ook de Sevensmolen, een windmolen uit 1891. De Kauliller Molenvrienden zetten zich hard in om het levend en toegankelijk houden voor publiek van deze molen.

Een unicum voor Bocholt waren de torenverplaatsingswerken in 1910, waarbij de kerktoren zo'n 9 meter werd verschoven. De bijzondere werken haalden de wereldpers.

Debibliotheek van Bocholtheeft alle publicaties i.v.m. het erfgoed van Bocholt in haar collectie.

Tot slot nog een bijzonder evenement: de Bocholter Tractoren - en Motorenshow. Dit gaat elk jaar door op de laatste zondag van mei en is één van de grootste ontmoetingsplekken van tractoren- en/of motorenverzamelaars.

Verwante gemeentes

Google Maps laden ...