contact
MyEtwie
Gemeente

Boortmeerbeek

Google Maps laden ...

Tot in de 19de eeuw bestond Schiplaken hoofdzakelijk uit bos en heide terwijl we te Hever primitieve landbouwgronden en moerassen aantreffen. De latere Leuvensesteenweg en de Leuvense vaart vormden de afscheiding. Al die bossen vormden een geheel rond het zeer oude kasteel van Schiplaken en graaf de Ferraris herleidt op zijn kaart dat ganse complex tot Plantsoenbos.

Te Boortmeerbeek is de situatie ongeveer identiek. De ene helft bestond uit primitief akkerland rond het domein Audenhoven en de andere helft uit gemeenschappelijk beemden rond de dorpskern en het Hof te Ghoye.

Omdat de dorpskernen ontstonden op de meest geschikte plaatsen waar het cultuurlandschap en het wegennet samenvallen is het begrijpelijk dat de kern van Boortmeerbeek op de samenvloeiing van twee oude heirbanen en dicht bij de Molenbeek gevormd werd. Deze banen zijn de oude heirbaan Leuven-Mechelen en de oude baan Elewijt-Rijmenam, deze laatste de verbindingsweg tussen twee dorpen die al in de Romeinse periode als kleine "villa" of nederzetting bestonden.