contact
MyEtwie
Gemeente
Ga naar

Brasschaat

Google Maps laden ...

Ondanks de stelselmatige ontginning van de 'Brasschaatse Heide' begon vanaf ca. 1750 bleef Brasschaat tot inde 19de eeuw een schaars bewoonde streek van heide en dennenbossen met enkele hoeven en landhuizen. Aan het begin van de 20ste eeuwstond Sint-Mariaburg bekend als het ontspanningsoord bij uitstek voor de Antwerpse bourgeosie.

Verwante gemeentes

Google Maps laden ...