contact
MyEtwie
Gemeente

Bredene

Google Maps laden ...

In 1755 zijn reeds 15 molens in ge­bruik, wat leidde tot het ontstaan van de nieuwe wijk "Molendorp". In de eerste decennia van de 19de eeuw volgde de teloorgang van het zaagmolencomplex door toedoen van de Franse bezetting en de oor­logen van Napoleon. De laatste houtzaagmolen werd afgebroken in 1841.

In 1886 werd de buurtspoorweg Oostende-Blankenberge, die via Bre­dene-Sas en Bredene-Dorp naar Vosseslag loopt, in gebruik genomen. In 1909 werd de stoomtram vervangen door de elektrische trams.

In het begin van de 20ste eeuw wordt de ontwikkeling van Bredene-Duinen als badplaats bescheiden ingezet.Ondertussen nam het aantal handelszaken exponentieel toe, voornamelijk ten oosten van Duinenstraat, met onder meer de bouw van 'Brouwerij De Kust', bak­kerij-patisserie, 'Hôtel du Grand Air' en het 'Hôtel d'An­vers', allen aan de Kapelstraat.In 1911 werd een elektriciteitsverdelingsnet aangelegd op aandrin­gen van de 'S.A. Breedene'. De openbare elektrische verlichting werd in 1913 uitgebreid.

Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog had Bredene-Duinen zich zo ont­wikkeld tot een badplaatsje met zekere standing in de lijn van de door de 'S.A. Breedene' uitgestippelde ontwik­ke­ling, wel­iswaar niet met het verhoopte succes. De geringe oorlogsschade leidde tot een snel her­vat­ten van de toe­ristische activiteit, zij het op bescheiden schaal en met een verschuiving van elitair naar soci­aal toerisme. De toeristische bedrijvigheid werd tijdens het interbellum uitgebreid met kleinere in­stel­lin­gen in de Dui­nen­straat en wat later ook in de Gent­straat.

Titel Auteur Jaar
Het zaagmolenpark van Bredene / Oostende (1752-1824). Clandestiene technologieoverdracht van Nederland naar Vlaanderen Lieven DENEWET 2006 Bekijk de publicatie
Industrie in het dorp. De impact van de Compagnie der Houtzaagmolens te Bredene, 1750-1820 Reinaut AERTS 2009 Bekijk de publicatie

Verwante gemeentes

Google Maps laden ...