contact
MyEtwie
Gemeente
Ga naar

De Haan

Google Maps laden ...

De Haan is ontstaan op het grondgebied van twee oudepolderdorpjes, namelijkVlissegemenKlemskerke. Het ontstond als een gehuchtje dat slechts enkele hutten telde, tegen de zee beschermd door eenduinengordel, die ook Vlissegem en Klemskerke voor overstromingen behoedde. Dankzij diverse aanplantingen in de loop van de19de eeuwontstond in het gebied een groot groen duinbos. Op het eind van die eeuw kwam hetkusttoerismegeleidelijk op. Dit werd verder bevorderd door de aanleg van de stroomtramlijn, die vanaf 8 augustus 1886 reed. De badplaats en het eerstehotelwerden op 22 juli 1888 officieel geopend.

Tegen de eeuwwisseling trok De Haan ook buitenlands toeristen aan, vooral Engelse en Franse. In 1899 werd hetcasinogebouwd, dat in 1929 echter weer zou afgebroken worden.

Na deTweede Wereldoorlogbreidde de badplaats verder uit door de bouw van nieuwe verkavelingen. Vanaf dejaren 1960kwam ook hetsociaal toerismeop gang door de opening van enkele campings en de opening van een bungalowpark.

Verwante gemeentes

Google Maps laden ...