contact
MyEtwie
Gemeente
Ga naar

Thema's

Diksmuide

Google Maps laden ...

Voor de Eerste Wereldoorlog en tijdens het interbellum was Diksmuide een agrarische stad. De welvaart van Diksmuide bestond hoofdzakelijk uit handel in zuivel, dieren en granen. Op enkele kleine ondernemingen, dan nog verwant met de landbouw, was er geen sprake van grote industrie. Omstreeks 1885 bestond de nijverheid uit een tiental brouwerijen, drie huidenvetterijen, een pottenbakkerij, een likeurstokerij, een linnenweverij, een klakkenfabriek en enkele boekdrukkerijen. De kantnijverheid en de steenbakkerijen waren ook enorm actief, maar kwijnden naar het einde van de 19de eeuw langzaam weg.

In de tweede helft van de 19de eeuw waren er wel enkele nieuwe industriële initiatieven het vermelden waard. De geschiedenis van de bloemmolens gaat terug tot 1836. Aanvankelijk betrof dit geen graanmaalderij maar een suikerfabriek (de eerste in West-Vlaanderen). Omstreeks 1865 stelde de fabriek meer dan 70 personen te werk. Bij gebrek aan voldoende kapitaal werden de werkzaamheden stopgezet. Het leegstaand gebouw werd een stoommaalderij en olieslagerij. De industriële maalderij was actief tot aan de Eerste Wereldoorlog. De Blinkfabriek langs de Kleine Dijk in Diksmuide was een initiatief los van de agrarische sector. Gery Boucquey startte er in 1889 een winkel in kruidenierswaren en onderhoudsproducten voor kachels. Hij bracht een eigen product op de markt onder de merknaam ‘Ca-va seul’. Naast opboensmeer voor kachels bracht Boucquey ook schoensmeer op de markt. Na WO I vestigde het bedrijf zich in Vilvoorde.

Na WO I kwamen nieuwe initiatieven en nieuwe kansen in Diksmuide. De wederopbouw van de stad zorgde voor heel wat werkgelegenheid. Naast de bouwwerken vestigde zich ook een nieuwe nijverheid in de stad. In 1926 werd de eerste diamantslijperij opgericht. Dit betekende de start en de groei van een bloeiende diamantnijverheid met diverse slijperijen, een geschiedenis die ruim 80 jaar zijn stempel heeft gedrukt op de stad.

In 1954-1955 zijn o.a. volgende sectoren in de stad Diksmuide (en deelgemeenten) actief: landbouw, bakkerijen, beenhouwerijen, melkerijen, slachterijen, maalderijen, brouwerijen, koffiebranderij, katoenweverij, wasblekerij, modisten, schrijnwerkerijen, meubelmakers, bouwondernemingen, smederijen, metaalverwerkende bedrijven, wagenmakerijen, mandenmakerij …

Heden ten dage is Diksmuide een stad met een overwegend agrarisch karakter, met een grote tewerkstelling in de landbouw. Diksmuide vervult een centrumfunctie op vlak van dienstverlening en nijverheid (KMO).

Verwante gemeentes

Google Maps laden ...