contact
MyEtwie
Gemeente

Gent

Google Maps laden ...

Dankzij de industriële revolutie groeide Gent in de 19e en 20e eeuw uit tot één van de belangrijkste industriesteden van Vlaanderen. De heropleving van de stad begon in het midden van de 18de eeuw met de vestiging van enkele nieuwe nijverheden en nieuwe ontwikkelingen, zoals de katoendrukkerij.Het uitgraven van de Coupure in 1751-1753, die de Brugse Vaart met de Leie verbond, maakte een snellere doorstroom van goederen mogelijk. In 1823 werd het kanaal Gent-Terneuzen gegraven om een vlottere verbinding met de Schelde te verkrijgen.

Een belangrijke figuur voor de ontwikkeling van Gent was Lieven Bauwens, die erin slaagde om onderdelen van de Mule Jenny uit Engeland te smokkelen. Hij bracht ook mensen mee die de machines in elkaar konden zetten en bedienen. In 1800 begon Bauwens een mechanische katoenspinnerij in het Genstse Kartuizerklooster en hij verkocht zijn machines ook aan andere Gentse industriëlen. Zo kwam de industrialisatie van Gent op gang. De nieuwe fabrieken brachten heel wat werkgelegenheid met zich mee. Alleen al in de spinnerij van Bauwens werkten meer dan 3000 arbeiders. De stad trok steeds meer werkkrachten van het platteland aan, wat al snel leidde tot huisvestingsproblemen en het onstaan van beluiken. Aanvankelijk waren er ook nog geen'purpose-built'fabrieksgebouwen. De machines vereisten grote open zalen met goede lichtinval, vandaar dat de eerste fabrieken in grote kloosterzalen en zelfs enkele kerken werden ondergebracht. In 1807 werd bijvoorbeeld zelfs het Gravensteen omgevormd tot textielfabriek.

De industrialisatie van Gent ging in sneltempo verder. Schouwen verrezen daar waar stoommachines ingeplant werden om de machines aan te drijven. Gent werd het 'Manchester' van het vasteland met grote textielfabrieken zoalsde Filature du Royghem, La Louisiane, Texas, Galveston, La Lys, La Nouvelle Orléans, de Verenigde Spinnerijen en Weverijen, Cotonnière des Flandres, Union Cotonnière (de latere UCO) ... In Gent werd vooral katoen, maar ook wat vlas, gesponnen en geweven. Vooral tijdens de 19e eeuw en de eerste helft van de 20e eeuw deed de textielindustrie het goed. Wegens plaatsgebrek, verouderde gebouwen en slechtere bereikbaarheid verdwenen de textielfabrieken doorheen de 20e eeuw geleidelijk uit het stadscentrum. Vanaf rond 1950 gaat de textielindustrie in sneltempo achteruit. Vandaag zijn nog enkele textielproducten actief in Gent, een schim van wat er eens was.

Ook andere nijverheden werden aangetrokken tot de groeiende stad. Zo onstond in 1821 de staalproducent en werktuigbouwer Le Phoenix. De fabriek sloot na de Tweede Wereldoorlog. Vandaag blijft er enkel nog een stukje muur langs de Oude Leiekaai over, maar dePhoenixbrug en Phoenixstraat verwijzen er nog duidelijk naar. In 1839 werd het constructieatelier Carels gesticht, producent van stoommachines en later dieselmotoren. In 1880 werd hier de eerste compound-stoommachine van België gebouwd. Enkele weken nadat Rudolf Diesel zijn uitvinding had gapatenteerd, verkreeg het constructieatelier Carels in 1894 als eerste ter wereld een licentie voor de bouw van dieselmotoren. De werkhuizen van Carels werden later onderdeel van ACEC (stopgezet in 1986). Sinds 2006 is er op de Dok-Noord fabriekssite een grootschalig reconversieproject aan de gang.

Een groeiende stad heeft ook energie nodig. In 1823 richte stadsarchitect Louis Roelandt de eerste gasfabriek op aan de Kleine Huidevettershoek. Deze was actief tot 1881. In 1834 werd de gasfabriekEtablissements du gazgebouwd aan de Oude Dokken (Dok Noord) om gas te produceren voor de stadsverlichting. In 1862 verhuisden de ateliers van Carels naar deze site. In 1865 werd een nieuwe gasfabriek gebouwd langs de Verbindingsvaart (Gasmeterlaan), later werd de productie verder buiten de stad verplaatst. De twee overgebleven gashouders zijn sinds 1995 beschermd en maken nu deel uit van het herbestemmingsproject Tondelier. Vlak voor WO I werd de elektriciteitscentrale van Langerbrugge opgericht. Tussen 1924 en 1926 werd een krachtige elektrische kolencentrale gebouwd aan de Ham.

In 1837 werd het station Gent-Zuid geopend, waarmee Gent verbonden werd met Mechelen en Brussel-Oostende. Treinen en goederenwagons reden zo de stad binnen tot waar nu de openbare bibliotheek en het administratief centrum van de stad Gent staan. Vlakbij het station lag ook de zoo van Gent, waarvan nog een deeltje bestaat als 'Muinkpark'. Het station Gent-Zuid sloot in 1928 definitief. Daar waar ooit de vele rails en perrons lagen werd het Albertpark (met later de oprit van/naar de A17) aangelegd.

Het Sint-Pietersstation werd o.a. gebouwd om de vele bezoekers aan de Wereldtentoonsteling van 1913 te ontvangen. Met de organisatie van een wereldtentoonstelling kon de stad Gent (met zijn vele fabrieken) zichzelf in de kijker. Gustave Carels was één van de belangrijkste initiatiefnemers om een Gentse wereldexpo van de grond te krijgen en tastte hiervoor ook diep in eigen buidel. Impressies van de wereldtentoonstelling zijn te vinden in de beeldbanken vanGent 1913 virtueelenGent Expo 1913. Een grote aandachtstrekker was bijvoorbeeld het lichtpaleis en de feeërieke verlichting van de grote lanen en belangrijkste gebouwen (elektriciteit en elektrische verlichting, zeker op die schaal, was toen nog een grote innovatie) alsook de Hal der Machines, Floraliënpaleis en het paleis van Mode en Textiel.

Ander indrukwekkend industrieel erfgoed beteft het havenerfgoed. Het visuele en tastbare bewijs van de functie, werking en evolutie van een haven zijn echter de fameuze havenkranen. Ze vertellen het verhaal van technische en stedenbouwkundige evoluties, van economische groei, van dokwerkers en schippers en van de groeiende bewustwording van ons industrieel verleden. Het Handelsdok werd in 1829 aangelegd, nieuwe haveninfrastructuren ontstonden in het noorden van de stad. Vanaf de Industriële Revolutie ontwikkelde de kraantechnologie zich heel snel. Houten kranen werden vervangen door ijzeren exemplaren en de handbediening werd vervangen door stoom-, waterpers- en uiteindelijk elektrische kranen. Door al die technische en technologische verbeteringen werd de randinfrastructuur ook aangepast: kades, kraanreails, voedingskanalen...

Titel Auteur Jaar
'Cornues avec Chamotte' De Gentse fabriek van vuurvaste steenprodukten aan de Groendreef bestaat 140 jaar! Guido DESEYN 1994 Bekijk de publicatie
'Je crée un second Manchester ...!'. Deel twee. Vergelijkende inboedelbeschrijving van de technische uitrusting van enkele vroege Gentse katoenfabrieken Guido DESEIJN 2001 Bekijk de publicatie
't Gentsch spant de kruune. Het fenomeen van het Fabriekgen(t)s(ch). Eddy LEVIS 1994 Bekijk de publicatie
'Vuile monden, vuile gronden'. Milieuhinder en milieuvervuiling als gevolg van industriële activiteiten te Gentbrugge (1850-1950) Sarah VAN RUYSKENSELDE 2007 Bekijk de publicatie
135 jaar openbaar vervoer in Gent. Uitbouw stedelijk tramnet en buurtspoorwegen in de Gentse regio. Erik DE KEUKELEIRE 2005 Bekijk de publicatie
1350 jaar Gent, de Gentenaars en hun nijverheid <in de reeks: Waar is de tijd.> René DE HERDT 1998 Bekijk de publicatie
150 jaar spoorweg Kortrijk-Gent. P. GHESKIERE 1989 Bekijk de publicatie
1850-1950 : Een eeuw bloemensierteelt te Gentbrugge. Het gereedschap van de bloemist. Mark ADRIAEN 2005 Bekijk de publicatie
1865-1948 Geschiedenis der spoorwegen. Gent-Terneuzen en Mechelen-Terneuzen. H.G. HESSELINK 1982 Bekijk de publicatie
Alle wegen leiden naar Gent. Trajecten van mediterrane migranten naar de Arteveldestad 1960-1980 Jozefien DE BOCK 2012 Bekijk de publicatie
Archiefbeelden Gent : Binnenschippers. Luk LEKENS 2003 Bekijk de publicatie
Archiefbeelden Gent VI : Beluiken, poortjes, en cités. Roger MOREAU 2005 Bekijk de publicatie
Archiefbeelden Gent. Deel V: Beluiken, poortjes en cités. Roger MOREAU 2003 Bekijk de publicatie
Archieven in de FNO? Bouwhistorisch en bouwfysisch onderzoek van de gewezen katoenfabriek Filature Nouvelle Orléans, Nieuwevaart, Gent Marc BAUWENS 1996 Bekijk de publicatie
Aspekten van de economische en sociale geschiedenis van de Gentse katoennijverheid in de Hollandse Tijd (1814-1830) F. DE PAEPE 1975 Bekijk de publicatie
Backstage op de frontpagina. Gentse art-decoparel openbaar verkocht. s.n. 2010 Bekijk de publicatie
Bakermat der Gentse tuinbouw. 1 : de Coupure. Guido DESEYN 1990 Bekijk de publicatie
Bakermat der Gentse tuinbouw. 2 : de tuinbouw te Gentbrugge. Guido DESEYN 1990 Bekijk de publicatie
Bedrijfsarchieven op het stadsarchief van Gent: inventaris van de fondsen de Hemptinne en Voortman Hilda COPPEJANS-DESMEDT 1971 Bekijk de publicatie
Beton in Gent Guido DESEIJN 2003 Bekijk de publicatie
Bier en brouwerijen te Gent. Johan VAN DE WIELE 1989 Bekijk de publicatie
Biografisch Lexicon van de Gentse edelsmeden (1798-1869) André VAN DEN KERCKHOVE, Tim DE DONCKER, Jan VAN DAMME 2021 Bekijk de publicatie
Bioscoopzalen te Gent en omliggende gemeenten. R. DE SMUL 1998 Bekijk de publicatie
Bioscopen te Gent en omliggende gemeenten Roger DE SMUL 2010 Bekijk de publicatie
Bioscopen te Gent en omliggende gemeenten. Roger DE SMUL 1999 Bekijk de publicatie
Bioscopen te Gent en omliggende gemeenten. Cinema Americain I Vredestraat 34 Gentbrugge. Roger DE SMUL 2007 Bekijk de publicatie
Bioscopen te Gent en omliggende gemeenten. Cinema Apollo Oudburg 64 Gent. Roger DE SMUL 2007 Bekijk de publicatie
Bioscopen te Gent en omliggende gemeenten. Cinema Cameo Frans Van Ryhovelaan 121 Gent. Roger DE SMUL 2009 Bekijk de publicatie
Bioscopen te Gent en omliggende gemeenten. Cinema Novy, Cinema Americain I. Roger DE SMUL 2007 Bekijk de publicatie
Brouwerijwandeling in Gent. Johan VAN DE WIELE 2009 Bekijk de publicatie
Brouwers en brouwerij aan Apostelhuizen Koepoortkaai te Gent voor brouwerij Meiresonne 1824 – 1918. Marc HANSON 2009 Bekijk de publicatie
Brouwers en brouwerij van 1824 tot 1918 aan Apostelhuizen Koepoortkaai in Gent voor de komst van brouwerij Meiresonne. Marc HANSON 2009 Bekijk de publicatie
Camelia's. De camelia. Een aristocratische roos. De eerste industriële plant van Gent. René DE HERDT 2008 Bekijk de publicatie
Chimiek van de zak. Veldtekening van het kunstmesterfgoed in Vlaanderen en Brussel (1840-1960) Robin DEBO , Greet DRAYE 2022 Bekijk de publicatie
Cinema Americain I te Gentbrugge. R. DE SMUL 1999 Bekijk de publicatie
Clara Voortman-Dobbelaere. Gent 1853 - Menton 1926 Caroline D’HONDT 2013 Bekijk de publicatie
Concrete Playgrounds Dries VAN MELKEBEKE 2022 Bekijk de publicatie
Creosoteerwerf van Wondelgem. N.M.B.S.,Gentse Haven- en Kanaalzone. E. LEROU 1983 Bekijk de publicatie
De Aristocraten van de Middenstand. Beenhouwers en slagers in Gent. (1850-1990). Maria DE WAELE 2003 Bekijk de publicatie
De barakken aan de Gentse Minnemeers: van militair logement tot arbeidersbeluik (1705-1803). Luc DEVRIESE 9999 Bekijk de publicatie
De belofte van 1913. Elektriciteit op de Gentse wereldtentoonstelling Tiemen COCQUYT 2013 Bekijk de publicatie
De beluiken in het kader van de stadsrenovatie in Gent. A. DECLERCQ 1976 Bekijk de publicatie
De betekenis van Gent voor de expansie van de katoennijverheid in de Nederlanden, 1799-1834 Hilda COPPEJANS-DESMEDT 1970 Bekijk de publicatie
De bouwgeschiedenis van een aantal belangrijke 19e eeuwse Gentse textielbedrijven. Liliane VANDENHEEDE 1981 Bekijk de publicatie
De bouwgeschiedenis van een aantal belangrijke XIXe-eeuwse Gentse textielbedrijven. Liliane VANDENHEEDE 1981 Bekijk de publicatie
De camelia, of De aristocratische roos. De eerste industriële plant van Gent. Catalogus van de tentoonstelling. René DE HERDT 2008 Bekijk de publicatie
De Camellia herontdekt!. De camelia of, De aristocratische roos. De eerste industriële plant van Gent. René DE HERDT 2008 Bekijk de publicatie
De connecties van Gentse handelaars met Noord-West Arika in de periode 1840-1850 Chris DE WILDE 1991 Bekijk de publicatie
De deportatie van Gentse arbeiders tijdens de Eerste Wereldoorlog Arnaud CHARON 2015 Bekijk de publicatie
De eerste poldermolen staat in Vlaanderen. Gent Hoosmolen 1316. Lieven DENEWET 2007 Bekijk de publicatie
De eerste poldermolen staat in Vlaanderen. Gent Hoosmolen 1316. Samenvatting = The first drainage mill stands in Flanders. Ghent Hoosmolen 1316. Summary = Le premier moulin d'assèchement se trouve en Flandre. Gand Hoosmolen 1316. Résumé = Die erste Was Lieven DENEWET 2006 Bekijk de publicatie
De evolutie van de Gentse Rabotwijk (1872-1913). P. WEZENBEEK 1984 Bekijk de publicatie
De evolutie van de textielindustrie in het Gentse C. DE BUYCKER 1988 Bekijk de publicatie
De Gentse Barge: hoe dromen kunnen varen Jo CLAUWAERT 2006 Bekijk de publicatie
De Gentse beluiken vanaf 1820. Een stand van zaken. Roger MOREAU 1998 Bekijk de publicatie
De Gentse beluiken: een beloken geschiedenis in beeld Hilde LANGERAERT 2021 Bekijk de publicatie
De Gentse beluiken. J. DE VISSER 1983 Bekijk de publicatie
De Gentse breigoedfabriek G. Demeester 1873+1963-1986. Van bonnetteriewinkel tot producent van kwaliteitsondergoed Marc HANSON 2011 Bekijk de publicatie
De Gentse Feesten. Biografie van een 150-jarig monumenten. André CAPITEYN 1993 Bekijk de publicatie
De Gentse kant M. BROECKHOVE 1973 Bekijk de publicatie
De Gentse katoenindustrie voor de industriële revolutie J. DE VISSER 1981 Bekijk de publicatie
De Gentse katoenindustrie voor de industriële revolutie. J. DE VISSER 1982 Bekijk de publicatie
De Gentse ovalen twijnmolen anno 1789 Guido DESEIJN 9999 Bekijk de publicatie
De Gentse Sierteelt in de 19de en begin 20e eeuw. René DE HERDT 1995 Bekijk de publicatie
De Gentse stadstram in beeld. A. VER ELST 1981 Bekijk de publicatie
De Gentse textielarbeider en zijn dialect. Eddy LEVIS 2009 Bekijk de publicatie
De Gentse Textielarbeiders in 19de en 20ste Eeuw J. DE BELDER 1979 Bekijk de publicatie
De Gentse textielindustrie tijdens de Eerste Wereldoorlog Robin DEBO 2015 Bekijk de publicatie
De Gentse textielnijverheid van 1795 tot 1835. Het proces van de mechanisering en zijn economische gevolgen Hilda COPPEJANS-DESMEDT 1958 Bekijk de publicatie
De Gentse vlasindustrie vanaf het einde van de 18de eeuw tot de oprichting van de grote mechanische bedrijven (1838) Hilda COPPEJANS-DESMEDT 1968 Bekijk de publicatie
De geschiedenis der Gentse Posterijen. Rudy CHATELET 1983 Bekijk de publicatie
De geschiedenis van de Gentse pianobouw. Van Fuhrmann tot Justin Van Hyfte Pieter BOUCKAERT 2007 Bekijk de publicatie
De grote beluikenconcentratie in de Gentse Overscheldewijk in de 18de en vroege 19e eeuw. Luc DEVRIESE 9999 Bekijk de publicatie
De industrialisatie van de Gentse katoennijverheid 1750-1850 J. DE VISSER 1977 Bekijk de publicatie
De industriële geschiedenis van Gentbrugge (7). W. PATOOR 1988 Bekijk de publicatie
De industriële ontwikeling van Gentbrugge. (IV) Martien BODE 1987 Bekijk de publicatie
De industriële ontwikkeling van Gentbrugge (II). Martien BODE 1986 Bekijk de publicatie
De industriële ontwikkeling van Gentbrugge (III). Martien BODE 1987 Bekijk de publicatie
De industriële ontwikkeling van Gentbrugge (VIII). De centrale werkhuizen der Belgische spoorwegen. Het Arsenaal. Martien BODE 1988 Bekijk de publicatie
De industriële ontwikkeling van Gentbrugge. (V) Martien BODE 1987 Bekijk de publicatie
De industriële ontwikkeling van Gentbrugge. (VI) Martien BODE 1988 Bekijk de publicatie
De industriële ontwikkeling van Gentbrugge. (VII) Martien BODE 1988 Bekijk de publicatie
De industriële ontwikkeling van Gentbrugge. (VIII) De centrale werkhuizen door Belgische spoorwegen. Het Arsenaal. Martien BODE 1988 Bekijk de publicatie
De industriële ontwikkeling van Gentbrugge. (XI) Textiel. Martien BODE 1989 Bekijk de publicatie
De industriële ontwikkeling van Gentbrugge. (XII) Martien BODE 1989 Bekijk de publicatie
De industriële ontwikkeling vanGentbrugge. De industrietelling van 1896. Martien BODE 9999 Bekijk de publicatie
De katoenroute van Gent. Guido DESEYN 1989 Bekijk de publicatie
De krachten bundelen voor een nieuw museum. Gents Universiteitsmuseum op komst Willem DEDOBBELEER 2018 Bekijk de publicatie
De lederneringen en de techniek van het lederbewerken in Gent (ca. 1550- ca.1800) J. DE ROO 1992 Bekijk de publicatie
De maatschappelijke perceptie van de industriële milieuverstoring in het 19de eeuwse Gent. Casus: de chemische nijverheid 1820-1892 C. VERBRUGGEN 1999 Bekijk de publicatie
De NV Bleu d'Outremer ... een begrip in het Gentse. Een proeve van bedrijfgeschiedenis Roland BAUDRU 2005 Bekijk de publicatie
De oorsprong van de industriële papierproduktie in onze gewesten en in het bijzonder te Gent Guido DESEIJN 1984 Bekijk de publicatie
De oude sterrenwacht van de Rijksuniversiteit Gent R. MARTENS 1990 Bekijk de publicatie
De pioniersjaren van de film te Gent, 1896-1916. Guido DESEYN 1988 Bekijk de publicatie
De Puntfabriek te Gentbrugge als 'lieu de mémoire' van de Eerste Wereldoorlog Tim DE DONCKER 2015 Bekijk de publicatie
De rijwielhandel te Gent op het einde van de 19de eeuw E. BOUQUE 1985 Bekijk de publicatie
De schippersambachten te Antwerpen, Brussel en Gent: bijdrage tot de geschiedenis van het onroerend patrimonium en de materiële cultuur. H. BAECK 1998 Bekijk de publicatie
De SIDAC in Gent. Een gesprek en een historiek. Nele DESIMPELAERE 2010 Bekijk de publicatie
De Société de Médecine en de Gentse arbeidersklasse Guido DESEIJN 2002 Bekijk de publicatie
De verjaardagen van de UGent. Oud en (ver)nieuw(d) academisch ritueel voor een veranderende universitaire gemeenschap Fien DANNIAU 2016 Bekijk de publicatie
De watervoorziening in Gent vanaf het midden van de 19e eeuw tot in het begin van de 20e eeuw. S. DE GROOTE 1975 Bekijk de publicatie
De waterwijk van Gent. Een wandeling in de buurt van het MIAT. Paul PAS 2001 Bekijk de publicatie
De wind- en watermolens van de Gentse kunstenaar Pieter Frans De Noter (1779-1842). Geert WISSE 9999 Bekijk de publicatie
Den Bleu een begrip (niet alleen) in het Gentse. De NV Bleu d'Outremer. Deel twee Roland BAUDRU 2006 Bekijk de publicatie
Der Bahnhof Sint-Pieters in Gent Axel HEIMSOTH 2013 Bekijk de publicatie
Der Hafen Gent und der Kanal nach Terneuzen Edgar BERGSTEIN 2013 Bekijk de publicatie
Die niet zuipt of koopt, wordt niet gerekend om te werken. Het sociaal overleg met betrekking tot de Gentse haven tijdens het interbellum 1919-1939. Jeroen BRUGGE 2008 Bekijk de publicatie
Drie 19e eeuwse instrumentenmakers aan de Universiteit van Gent L. DORIKENS-VANPRAET 1997 Bekijk de publicatie
Economische verandering en inkomensongelijkheid. De inkomensverdeling in de Oost-Vlaamse steden in de negentiende eeuw. s.n. 2007 Bekijk de publicatie
Een boeiend brouwerijverhaal aan de Visserij - Achtervisserij Marc HANSON 2022 Bekijk de publicatie
Een eeuw Gentse stokers en brouwers aan Apostelhuizen Koepoortkaai 1831-1929 Marc HANSON 2016 Bekijk de publicatie
Een eeuw luchtvaart boven Gent, deel 2, 1940-1945 Georges ANTHEUNIS 2009 Bekijk de publicatie
Een schat op zolder. Het portret van Jan De Ridder Gent 1822 – 1890. Brigitte DE MULDER 2008 Bekijk de publicatie
Een stedelijke arena van steen en beton: de verschillende gedaanten van het Gentse wintercircus Lynn DE CLERCQ 2015 Bekijk de publicatie
Elektriciteitscentrale SPE, Gent. Patrick DEVOS 1999 Bekijk de publicatie
Elf Gentse bakkers aan de eer tijdens een plechtige vergadering op het stadhuis van Gent donderdag 2 maart 1944. Roger TUYTSCHAEVER 2006 Bekijk de publicatie
Emile De Cock. Een vergeten Gentse tuinbouwer. Deel 1. s.n. 2007 Bekijk de publicatie
Emile De Cock. Een vergeten Gentse tuinbouwer. Deel 2. s.n. 2008 Bekijk de publicatie
En toch draait ze! Het verhaal van de koöperatieve weverij van Vooruit te Gent 1903-1910. Guy VANSCHOENBEEK 1991 Bekijk de publicatie
Evolutie van het openbaar vervoer in het Gentse. Guido DESEYN 1990 Bekijk de publicatie
Gebuurteleven en dekenijen te Gent 14de - 20e eeuw. Johan DECAVELE 1992 Bekijk de publicatie
Gemechaniseerde katoenbedrijven in de Gentse periferie, 1880-1925. De delokalisering van een traditionele nijverheidssector naar het platteland Pieter DE REU 2019 Bekijk de publicatie
Gent en Evergem. Elektrische centrale van Langerbrugge. Patrick DEVOS 1999 Bekijk de publicatie
Gent Graanmaalderij Molens Goethals. Patrick DEVOS 2005 Bekijk de publicatie
Gent in de ban van de attractie. Opkomst van de huurschouwburgen, caféconcerten en variététheater in een nieuwe commerciële stedelijke omgeving 1180-1890 Evelien JONCKHEERE 2011 Bekijk de publicatie
Gent on war files Erik JANSSEN 2015 Bekijk de publicatie
Gent op de wateren en naar de zee. Johan DECAVELE 1976 Bekijk de publicatie
Gent Rabot. De teloorgang van de textielnijverheid Bart DE WILDE 2007 Bekijk de publicatie
Gent Vier onderstations en een elektriciteitscabine. Patrick DEVOS 2005 Bekijk de publicatie
Gent vormt oude fabrieksterreinen om tot woon- en groenzones. Tomas DIERCKENS 2005 Bekijk de publicatie
Gent Woning en bedrijfsgebouw rijstperlderij Waaistraat 7 Gent. Patrick DEVOS 2005 Bekijk de publicatie
Gent-Wondelgem. Spoorwegstation van de N.M.B.S. Patrick DE VOS 2002 Bekijk de publicatie
Gent-Zuid 1835-1870: een stedebouwkundig-historisch onderzoek naar de aanleg van het Zuidstation en de invloed hiervan op de verdere ontwikkeling van de omgeving. S. BINST 1983 Bekijk de publicatie
Gent, een stad van bloemen vroeger en nu. Wandelingen en wetenschappelijke bijdragen. René DE HERDT 1990 Bekijk de publicatie
Gent, ons erfgoed van toen en nu. Deel 11. De werkzame stad. Jeanine BALDEWIJNS 2004 Bekijk de publicatie
Gent, ons erfgoed van toen en nu. Deel 12. De industriële stad. René DE HERDT 2004 Bekijk de publicatie
Gent, twaalf eeuwen textielindustrie M. BOONE 1992 Bekijk de publicatie
Gent, Twee ijskelders langs de Hoveniersberg. Patrick DEVOS 2001 Bekijk de publicatie
Gent, Voormalige directeurswoning <werkhuizen Beauval>. Anthony DEMEY 1996 Bekijk de publicatie
Gent, voormalige haven en tolhuis. Patrick DEVOS 1996 Bekijk de publicatie
Gent: havenstad. René DE HERDT 1995 Bekijk de publicatie
Gent. Een stad ooit onder de rook van schoorstenen. Een parcours langs overgebleven fabrieksschoorstenen Guido DESEIJN 2009 Bekijk de publicatie
Gent. Gebouwencomplex Vynckier-Vyncolit. Patrick DEVOS 1996 Bekijk de publicatie
Gent. Onder- en omvormingsstation (Nieuwe Wandeling). Patrick. DEVOS 2006 Bekijk de publicatie
Gent. Voormalige brouwerij "Het Sleutelken". Patrick DEVOS 1996 Bekijk de publicatie
Gentbrugge 1830-1940. Evolutie van plattelandsgemeente naar semi-industriële voorstad. Martine BODE 1984 Bekijk de publicatie
Gents verleden op het spoor. 100 jaar elektrische tram. Jan VERSTRAETE 2004 Bekijk de publicatie
Gentse drukkers en drukkerijen. Johan VAN DE WIELE 1989 Bekijk de publicatie
Gentse filmzalen. Guido DESEYN 1983 Bekijk de publicatie
Gentse Floraliën 1808 – 2008. René DE HERDT 2008 Bekijk de publicatie
Gentse Floraliën in de Papegaaiwijk 1808 – 1908. Zoektocht naar verdwenen locaties van een roemrijk verleden. Jos DE WAEL 2008 Bekijk de publicatie
Gentse Floraliën. Een duik in het archief. Liliane DE WINNE 2000 Bekijk de publicatie
Gentse Floraliën. Sierteelt in Vlaanderen. René DE HERDT 1990 Bekijk de publicatie
Gentse haven- en kanaalzone, industriële steekkaarten E. LEROU 1983 Bekijk de publicatie
Gentse kant met gevarieerde gronden. Wanneer, door wie, voor wie, hoe gemaakt? E. TANGE-RONSE 1990 Bekijk de publicatie
Gentse luciferfabrieken A. DESPRETZ 1998 Bekijk de publicatie
Gentse lucifersfabrieken. André DESPRETZ 1998 Bekijk de publicatie
Gentse oude trams langs middeleeuwse glans. Carlos VAN OSTENDE 2002 Bekijk de publicatie
Gentse porseleinenkaarten. Spiegel van onze samenleving in de jaren 1840-1860. F. MARCHAND 2004 Bekijk de publicatie
Gentse stadstram en bussen. Sprokkels, geschiedenis, anekdoten en liedjes. L. HOSTE 1982 Bekijk de publicatie
Gentse variététheaters. Van 1880 tot 1914 Evelien JONCKHEERE 2008 Bekijk de publicatie
Geschiedenis van het amusementsleven te Gent. Guido DESEYN 1983 Bekijk de publicatie
Gestrand in Gent, of Hoe zich te ontdoen van een dure Engelse meesterknecht 1896 – 1898. Patricia VAN DEN EEKCHO 2009 Bekijk de publicatie
Getuigenissen uit de Gentse textiel. René DE HERDT 2007 Bekijk de publicatie
Grondstof, stof tot nadenken ...metaal. Open Monumentendag Gent 9 september 2001. B. BAILLIEUL 2001 Bekijk de publicatie
Grote woonkazernes in de 'achtertuin' van grote Gentse architecten. Roger MOREAU 9999 Bekijk de publicatie
Herinneringen van twee leerkrachten aan de jaren die ze doorbrachten aan de nijverheidsschool te Gent. François DUTRE 2006 Bekijk de publicatie
Het ambacht van de brouwers te Gent 17de-18e eeuw. Lieve ROETS 1999 Bekijk de publicatie
Het archief van de Centrale der Boek- en Papiernijverheid afdeling Gent Jessica LANGOUCHE 2010 Bekijk de publicatie
Het archief van Vanden Berghe - Pauvers. Gents meubelbedrijf met internationale allure Leen CHAERLES 2011 Bekijk de publicatie
Het archief van Vanden Berghe-Pauvers. Gents meubelbedrijf met internationale allure. Leen CLARLES 2011 Bekijk de publicatie
Het beste van twee werelden: UGentMemorie, publieksgeschiedenis in academische context Fien DANNIAU 2011 Bekijk de publicatie
Het eewenoude tweewaterpeilenregime te Gent. s.n. 2006 Bekijk de publicatie
Het Gebeuren. Een baken voor Gent. Kris NAUDTS 2006 Bekijk de publicatie
Het Gentse ambachtsleven veelzijdig weerspiegeld in de huidenvetterij Luc DEVRIESE 2003 Bekijk de publicatie
Het huis Voortman in Gent, een prachtige directeurswoning in Empire-stijl. Sophie DEROM 1995 Bekijk de publicatie
Het ijzersmeedwerk toegepast in de bouwkunst te Gent, Brugge en Antwerpen vanaf de XIIIde tot het begin van de XIXde eeuw. Een vergelijkende studie. Aimé STROOBANTS 1977 Bekijk de publicatie
Het Kanaal Gent-Terneuzen. Geschiedenis van project, uitvoering en openstelling, 1817-1827. Gerrit DE NEEF 1984 Bekijk de publicatie
Het museum voor de Geschiedenis van de Wetenschappen van de Universiteit Gent Maurice DORIKENS 1996 Bekijk de publicatie
Het museum voor industriële archeologie en textiel te Gent. René DE HERDT 1979 Bekijk de publicatie
Het ontstaan van de Bond der Brood- en Banketbakkers van Gent en omliggende. Roger TUYTSCHAEVER 2007 Bekijk de publicatie
Het openbaar vervoer in de Gentse agglomeratie. s.n. 9999 Bekijk de publicatie
Het postgebouw van Gent. Ann BRACKE 1988 Bekijk de publicatie
Het posthotel van Gent (1899-1910). Patrick GODITIABOIS 9999 Bekijk de publicatie
Het Pottenbakkersatelier Maes te Gent Norbert POULAIN 2006 Bekijk de publicatie
Het rijke Gentse havenerfgoed. Van herontdekking tot valorisatie Anthony DEMEY , Eric VAN HOOYDONCK 2011 Bekijk de publicatie
Het ruimen van de vuilnis in Gent op het einde van de 19de eeuw Adriën BRYSSE 2010 Bekijk de publicatie
Het Sint-Jacobsgodshuis in Gent. S. MEERSSEMAN 1990 Bekijk de publicatie
Het Sint-Pietersstation te Gent. J. VAN DE WIELE 1984 Bekijk de publicatie
Het vervoerswezen te Gent in de eerste helft van de 19e eeuw. A. NOTERMAN 1950 Bekijk de publicatie
Historisch overzicht over de Gentse tramwegen 1897-1934. E. DE KEUKELEIRE 1985 Bekijk de publicatie
Hoefsmeden, zadelmakers, carossiers en ander 'peerdevolk' volop in de weer (Gent 1845-1976) Luc DEVRIESE 2016 Bekijk de publicatie
Hollander opgraven in Gentse stadstuin! Guido DESEIJN 1992 Bekijk de publicatie
Horticultuur in het Gentse omstreeks 1900. s.n. 2000 Bekijk de publicatie
Incidenten rond de constructie van de eerste mechanische weefgetouwen te Gent Hilda COPPEJANS-DESMEDT 1959 Bekijk de publicatie
Industrieel netwerkmuseum Gent. Wandelingen 1. s.n. 1989 Bekijk de publicatie
Inventaris van de wind- en watermolens in de Provincie Oost-Vlaanderen. De Arrondissementen Gent en Eeklo. s.n. 1962 Bekijk de publicatie
Kathedralen van de industrie Alexander DUMAREY 2021 Bekijk de publicatie
Katoenspinnerij Galveston, Wiedauwkaai 52-55, Gent. Patrick DE VOS 2002 Bekijk de publicatie
Kinderarbeid te Gent van 1830 tot 1914 M. DE NEVE 1992 Bekijk de publicatie
Koning Willem I. Promotor van de Gentse katoenindustrie Hilda COPPEJANS-DESMEDT 1975 Bekijk de publicatie
Koper in Gent Luc DEVRIESE 2000 Bekijk de publicatie
Koppen tellen. Enquêtes en tellingen met betrekking tot de Gentse nijverheden in de achttiende eeuw. Paul VAN HEESVELDE 1992 Bekijk de publicatie
Kortrijkse bedrijven, handelaars en eigentijdse kunstenaars op de Gentse Wereldtentoonstelling van 1913 Paul DE PAEPE 2010 Bekijk de publicatie
Kraftwerk Langerbrugge in Gent bedroht Bruno DE CORTE 2013 Bekijk de publicatie
La 'Famine du cotton', 1861-2865. Effets de la guerre de sécession sur l'industrie cotonière gantoise H. GALLE 1965 Bekijk de publicatie
Lakenloodjes en oorlogskant. Textiele trip naar Gent. Sigrid VAN ROODE 2006 Bekijk de publicatie
Lederuitsnijderij en rijtuigmakerij Robert Rosseau: een laatste getuige tussen 't Pas, Gent, 1991 Luc DEVRIESE 2016 Bekijk de publicatie
Leo Baekeland (1863-1944). Van Gentse straatjongen tot Amerikaans multimiljonair. M. DORIKENS 1995 Bekijk de publicatie
Leo Baekeland. Van Gentse Straatjongen tot Multimiljonair. Maurice F. DORIKENS 1995 Bekijk de publicatie
Les maisons de plaisance. Kastelen van textielbaronnen en industriëlen in het noordwesten van Gent Nele DESIMPELAERE 2008 Bekijk de publicatie
Lichaamsverzorging en sanitaire voorzieningen bij de Gentse bevolking. Carine BORMANS 1984 Bekijk de publicatie
Louis Cloquet (1849-1920). Architect tussen monument en stad Patrick GODITIABOIS 2022 Bekijk de publicatie
Lousberg Park te Gent. s.n. 9999 Bekijk de publicatie
Luxueuze trekschuit voor personenvervoer tussen Gent en Brugge. De barge. Jeanine BALDEWIJNS 1993 Bekijk de publicatie
Mechanisering en ekonomische groei: de Gentse katoenindustrie in de eerste helft van de 19e eeuw. Vijfde nationaal congres voor industriële archeologie. Textiel. J. DE VISSER 1979 Bekijk de publicatie
MIAT Minnimeers 9 Gent. Proeve voor de Evocatie van het Industrieel Verleden. René DE HERDT 1994 Bekijk de publicatie
Niet Nederland maar Vlaanderen was de bakermat! Belangrijke archiefvondst. De eerste vermelding van een poldermolen. De nog bestaande hoeste molen bij Gent 1316. Lieven DENEWET 2006 Bekijk de publicatie
Onroerend rood. Het Gentse oeuvre au rouge. Wandeling langsheen de bouwkundige geschiedenis van het socialistisch Gent. Guy VANSCHOENBEEK 1991 Bekijk de publicatie
Ontstaan en ontwikkeling van de Gentse tuinbouw. B. BAILLEUL 1982 Bekijk de publicatie
Ontwerpend onderzoek. Reconversie Galvestonfabriek Gent. Tom RYCKAERT 2007 Bekijk de publicatie
Ontwikkeling van de ambachtelijke en industriële bedrijvigheid te Gentbrugge (I). Martien BODE 1986 Bekijk de publicatie
Op zoek naar de roots van het MIAT. Textiel in de Gentse Waterwijk (1688-1769) Luc DEVRIESE 2006 Bekijk de publicatie
Open monumentendag Gent 1997: arbeid Patrick VIAENE 1997 Bekijk de publicatie
Openbare werken aan de voormalige Lievekom te Gent. Dirk LAPORTE 1983 Bekijk de publicatie
Opkomst en verspreiding van gas- en elektrisch licht. Gent als verlichte en belichte stad (1823-2001) Luc DEVRIESE 2015 Bekijk de publicatie
Over de "mathematische machine" van Guido Parree (1770) en andere "groote mecanique konst-stukken" (1823) te Gent. Paul HUYS 1998 Bekijk de publicatie
Over het ontstaan van de wielersport in de 19de eeuw, met bijzondere aandacht voor de situatie in het Gentse E. BOUQUE 1985 Bekijk de publicatie
Over interlokaal vervoer op de Moervaart en het kanaal Gent-Terneuzen. Bert VERVAET 2001 Bekijk de publicatie
Overzicht van de Gentse suikerraffinaderijen in de 18de en 19de eeuw Guido DESEIJN 1993 Bekijk de publicatie
Paarden smeden in het Gentse stadscentrum 1744-1789 Luc DEVRIESE 2016 Bekijk de publicatie
Pogingen tot opbeuring van de Gentse wolnijverheid bij de aanvang van de 19de eeuw Hilda COPPEJANS-DESMEDT 1967 Bekijk de publicatie
Potentiële historische bodemverontreiniging als gevolg van industriële activiteiten in de 19de en 20ste-eeuwse stad. Een bronnenkritische studie over de casus Gent 1795-1926. Liesbet VAN NIEUWENHUY 2008 Bekijk de publicatie
Prof. dr. August Kekulé, nieuwkomer te Gent. F. LOX 1992 Bekijk de publicatie
Rechtstreekse invloeden der Gentse textielindustriëlen op de 19e eeuwse stadsontwikkeling: bedrijfsinplanting, arbeidershuisvesting en openbare werken. Guido DESEYN 1979 Bekijk de publicatie
Reconversie van het Gents industrieel bouwkundig erfgoed Guido DESEIJN 1993 Bekijk de publicatie
Restauratie van het Postgebouw te Gent. s.n. 1981 Bekijk de publicatie
Scholenbouw in Gent in de tweede helft van de 19e eeuw. J.-L. VAN HOVE 1983 Bekijk de publicatie
Sociaal economisch survey van een aantal nieuwe nijverheden te Gent, 1750-1830, inzonderheid de suiker-, tabaks-, zeep- en zout-, papierindustrie, de speelkaartenfabricatie en de jeneverstokerijen T. VAN MOORHEM 1988 Bekijk de publicatie
Spinnen en weven in de stad. Een chronologische en geografische reconstructie van de Gentse textielindustrie 1900-2000 Robin DEBO 2014 Bekijk de publicatie
Sport en sportinformatie in de Gentse pers, 1884-1914. Guido DESEYN 1985 Bekijk de publicatie
Stadsvernieuwing aan de Keizerbrug en de Sint-Lievenspoort. Een vergeten relict van het gebastioneerde Gent. Deel 2. Luc DEVRIESE 2007 Bekijk de publicatie
Stakingen van vrouwen in de Gentse textielindustrie op het einde van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw Maartje DE VRIES 2011 Bekijk de publicatie
Stalhof, een renovatiesuggestie voor gent. s.n. 1992 Bekijk de publicatie
Strategieën smeden. Goud- en zilversmeden in achttiende-eeuws Gent tussen ambacht en academie Tim DE DONCKER 2012 Bekijk de publicatie
Studie i.v.m. de geplande uitbreiding van de Gentse haven met de Kluizendokken gesitueerd in het ruimer kader van de evolutie van de Gentse haven sinds de 19e eeuw. T. SEMEY 1987 Bekijk de publicatie
Technologie ontwikkeling in de Gentse katoenindustrie, 1850-1900. R. VERBEKE 1977 Bekijk de publicatie
Tegels in gevels. Gent. Fiets- en wandelparcours Sophie DEROM , Mario BAECK , Mario CAMS 2012 Bekijk de publicatie
Textielaanbod in het achttiende eeuwse Gent. Emmanuel MEERSCHAUT 1991 Bekijk de publicatie
Towards a Renewed University History: UGentMemorie and the Merits of Public History, Academic Heritage and Digital History in Commemorating the University Fien DANNIAU 2012 Bekijk de publicatie
Tussen crisis en herstel. Een overzicht van de Gentse textielindustrie tussen 1950 en 2000 Robin DEBO 2013 Bekijk de publicatie
Uit de ivoren toren. 200 jaar Universiteit Gent Gita DENECKERE 2017 Bekijk de publicatie
Uit de pioniersjaren van de wielersport: de Gentse velodroom (1892-1894). E. BOUQUE 1985 Bekijk de publicatie
Van ambachtelijk bier en internationaal textiel tot industrieel brood in de Gentse Waaistraat. Luc DEVRIESE 9999 Bekijk de publicatie
Van atelier naar fabriek. Mutaties in de Gentse machinebouw tussen 1870 en 1914, met inbegrip van de werkstaking te Carels van 26 maart 1914 Laurens SIMONS 2010 Bekijk de publicatie
Van broodkar tot tankwagen. Coöperatieve Het Volk in Gent 1896-1996. Paul DE BAERE 1996 Bekijk de publicatie
Van chitzen, indiennes, fustijnen en siamoisen. De Gentse katoenindustrie van 1750-1800 J. DE VISSER 1980 Bekijk de publicatie
Van de jonge kantwerkster tot ouwe dag. De representatie van arbeiders in het Volkstoneel Gent 1880-1914 Ummügülsüm ALMACI 2011 Bekijk de publicatie
Van de schroothoop gered. Het nieuw Museum voor Industriële Archeologie te Gent. Bert POPELIER 1994 Bekijk de publicatie
Van fabriek tot wooncomplex. De geschiedenis van verffabriek Lippens in Gent Els JACXSENS 2013 Bekijk de publicatie
Van Maison de Confiance tot Grand-bazar. Historische evolutie winkelpuien stadsgezicht Veldstraat (Gent) Guido DESEIJN 2005 Bekijk de publicatie
Van wijn in Gent tot Gent in wording. Ronald DE BUCK 1995 Bekijk de publicatie
Van wintercircus naar garage. De bouwgeschiedenis van het Nieuw Cirkus in Gent Sint-Pietersnieuwstraat 11 Lammerstraat 13. s.n. 2007 Bekijk de publicatie
Verhalen uit de hoogte. 12 kranige mannen over het leven in en rond de kranen van de Voorhaven. (olv. Actie Samenspraak Stad Gent). G. VERHELST 2003 Bekijk de publicatie
Vier koperwatermolens in en rond Gent (ca. 1640-'50). Lieven DENEWET 2001 Bekijk de publicatie
Vijftig jaar verhuizen naar Gent Guy DUPONT 2013 Bekijk de publicatie
Vlecht den Gentschen zoon een duurzame eerekroon! De inhuldiging van Lieven Bauwens's standbeeld en de beeldreconstructie van een vaderlijke arbeidersvriend Stijn BUSSELS 2011 Bekijk de publicatie
We have made our whole lives here : immigration, settlement and integration processes of Mediterranean immigrants in Ghent, 1960-1980 Jozefien DE BOCK 2013 Bekijk de publicatie
Werk & vertier in het havenkwartier. Een boeiende autotocht in de geklasseerde Voorhaven van Gent. Guido DESEYN 1997 Bekijk de publicatie
Wig 91, woning in Gent, eerste uitgave. Architectuur voor een vergeten stuk stad. A. LOECKX 1991 Bekijk de publicatie
Wonen in Gent. Huis Seriacop Coupure Links 697-703. Een directeurswoning bij een cichoreifabriek. Deel 1. Beatrix BAILLIEUL 2009 Bekijk de publicatie
Zeven eeuwen Stukwerkers Maurits BROECKHOVE 1985 Bekijk de publicatie
Zeventig jaar Anglo-Belgian Company-dieselmotoren te Gent Gilbert BOERJAN 1987 Bekijk de publicatie
Zoet uit Gent: een bijdrage over Gentse suikerraffinaderijen in de 19e eeuw. Paul VAN HEESVELDE 1993 Bekijk de publicatie

Verwante gemeentes

Google Maps laden ...