contact
MyEtwie
Gemeente
Ga naar

Heers

Google Maps laden ...

In de meeste deelgemeentenvan Heersis er vooral zand- en kleigrond waarop aan landbouw werd gedaan, hoofdzakelijk graan- en suikerbietenteelt. Ook vlas werd gezaaid, voor de textielindustrie in West-Vlaanderen en ook voor het lijnzaad.Tot midden vorige eeuw bestond de beroepsactiviteit in de dorpen van Heers hoofdzakelijk uit mijnwerkers en fabrieksarbeiders in het Luikse en kleine zelfstandigen, met vooral boeren en fruittelers en kleine nevenbedrijven als smeden, schrijnwerkers en anderen.

Deelgemeente Horpmaal stond in de 20e eeuw bekend om de limonades van hetfamiliebedrijf Diricks, dat drie generaties lang actief was.