contact
MyEtwie
Gemeente

Knokke-Heist

Google Maps laden ...

Knokke-Heist was doorheen de Middeleeuwen en tot een heel eind in de 19de eeuw een gemeente die vooral afhankelijk was van de landbouw en visserij. Hieraan waren zoals overal ook enige ambachtelijke beroepen (smeden, molenaars, ...) verbonden. Omdat het grootse deel van de gemeente oorspronkelijk een zeer waterrijk gebied was (zwinstreek), heeft de waterhuishouding altijd een grote rol gespeeld. Grote stukken land werden ontpolderd, ingedijkt en voorzien van afwatering. Dit laat heel wat sporen na in het landschap, o.a. de Hazergrassluis (gebruikt van 1784-1880) en de Internationale Dijk (gebouwd in 1871) en later de twee waterzuiveringsstations. De afwatering van zwinstreek gebeurd ook via verschillende kanalen zoals de Damse Vaart (1810), het Leopoldkanaal (1842), het Schipdonk-kanaal (1846) en het Boudewijnkanaal (1896).

Zo werd noodzakelijke grond voor de uitbreiding van het landbouwareaal verkregen. Een groot deel van deze grond was geschikt voor gewassen, voornamelijk graan en aardappelen maar ook flink wat nijverheidsgewassen zoals koolzaad en vlas. Een aanzienlijk deel bevatte echter te veel zout. Op deze grond werden grote kudden schapen gehouden, die op termijn deze grond los maakten en ontziltten. In de duingebieden werden ook kuddes koeien gehouden. Visserij was lange tijd een belangrijke nijverheid in de gemeente, maar met de groei van de haven van Zeebrugge verhuisden vele vissersfamilies en nam het lokaal belang van de visserij af. Toch was tot 2005 hier het Provinciaal Maritiem Onderwijs gevestigd. Het moest sluiten omdat het gemeenschapsonderwijs enkel nog in Oostende Visserijonderwijs mocht geven. Turfontginning en ook het maken van bakstenen gebeurde vooral rond Ramskapelle.

Het bevolkingsaantal van de gemeente neemt vanaf het eind van de 19de eeuw echter steeds sneller toe, hoofdzakelijk dankzij het toerisme van de kuststreek. In de duinen en verspreid langs de kust worden vele villa's gebouwd. De lijst met onroerend erfgoed in de gemeente bevat niet toevallig voornamelijk allerhande villa's uit verschillende periodes. Hoewel de Eerste en Tweede Wereldoorlog heel wat schade aanrichtte in de gemeente en zo de groei belemmerden, bleek dit slechts tijdelijk. Na de oorlogen stijgt het bevolkingscijfers van Knokke-Heist alleen maar. Bescheiden hotels maken al snel plaats voor grotere appartementsgebouwen en het kenmerkende massatoerisme aan de kust.

Sincfala - Museum van de Zwinstreek werd in 1960 opgericht, met focus op landbouwvoorwerpen en oude huisraad. Later groeide de visserijcollectie aan, met oude en nieuwe ambachten en beroepen. Ginds stond ook de houten garnaalschuit O.32 Jessica opgesteld. Deze is in 2014 afgebroken wegens slechte toestand. De scheepslichten en trossen werden wel bewaard.

Het For Freedom museum stelt o.a. wrakstukken van vliegtuigen tentoon.

Titel Auteur Jaar
Compagnie Het Zoute, 100 jaar in Knokke Philippe MUYLLE 2008 Bekijk de publicatie
Bakstenen en Dakpannen. Knokke 1900-1980 Luc VANASSCHE 2015 Bekijk de publicatie
Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie West-Vlaanderen. Gemeente Knokke-Heist. (...) 2 delen. Inventarisatieperiode 2001. s.n. 2003 Bekijk de publicatie
De ontwikkeling van Knokke als badplaats. B. BEAUSART 1887 Bekijk de publicatie
De vuurtorens Hoog licht en Laag licht in Knokke Heist (Heist) en Brugge (Zeebrugge) Jan STRYNCKX 2005 Bekijk de publicatie
De vuurtorens in Knokke-Heist J.J. DECORT 1998 Bekijk de publicatie
Molens van Knokke. André D'HONT 1997 Bekijk de publicatie

Verwante gemeentes

Google Maps laden ...