contact
MyEtwie
Gemeente

Knokke-Heist

Google Maps laden ...

Knokke-Heist was doorheen de Middeleeuwen en tot een heel eind in de 19de eeuw een gemeente die vooral afhankelijk was van de landbouw en visserij. Hieraan waren zoals overal ook enige ambachtelijke beroepen (smeden, molenaars, ...) verbonden. Omdat het grootse deel van de gemeente oorspronkelijk een zeer waterrijk gebied was (zwinstreek), heeft de waterhuishouding altijd een grote rol gespeeld. Grote stukken land werden ontpolderd, ingedijkt en voorzien van afwatering. Dit laat heel wat sporen na in het landschap, o.a. de Hazergrassluis (gebruikt van 1784-1880) en de Internationale Dijk (gebouwd in 1871) en later de twee waterzuiveringsstations. De afwatering van zwinstreek gebeurd ook via verschillende kanalen zoals de Damse Vaart (1810), het Leopoldkanaal (1842), het Schipdonk-kanaal (1846) en het Boudewijnkanaal (1896).

Zo werd noodzakelijke grond voor de uitbreiding van het landbouwareaal verkregen. Een groot deel van deze grond was geschikt voor gewassen, voornamelijk graan en aardappelen maar ook flink wat nijverheidsgewassen zoals koolzaad en vlas. Een aanzienlijk deel bevatte echter te veel zout. Op deze grond werden grote kudden schapen gehouden, die op termijn deze grond los maakten en ontziltten. In de duingebieden werden ook kuddes koeien gehouden. Visserij was lange tijd een belangrijke nijverheid in de gemeente, maar met de groei van de haven van Zeebrugge verhuisden vele vissersfamilies en nam het lokaal belang van de visserij af. Toch was tot 2005 hier het Provinciaal Maritiem Onderwijs gevestigd. Het moest sluiten omdat het gemeenschapsonderwijs enkel nog in Oostende Visserijonderwijs mocht geven. Turfontginning en ook het maken van bakstenen gebeurde vooral rond Ramskapelle.

Het bevolkingsaantal van de gemeente neemt vanaf het eind van de 19de eeuw echter steeds sneller toe, hoofdzakelijk dankzij het toerisme van de kuststreek. In de duinen en verspreid langs de kust worden vele villa's gebouwd. De lijst met onroerend erfgoed in de gemeente bevat niet toevallig voornamelijk allerhande villa's uit verschillende periodes. Hoewel de Eerste en Tweede Wereldoorlog heel wat schade aanrichtte in de gemeente en zo de groei belemmerden, bleek dit slechts tijdelijk. Na de oorlogen stijgt het bevolkingscijfers van Knokke-Heist alleen maar. Bescheiden hotels maken al snel plaats voor grotere appartementsgebouwen en het kenmerkende massatoerisme aan de kust.

Verwante gemeentes

Google Maps laden ...