contact
MyEtwie
Gemeente

Koekelare

Google Maps laden ...

Koekelare is een West-Vlaamse gemeente.

De brouwerij-mouterij Christiaen dateert al van in 1790 en kreeg zijn huidig uitzicht als industrieel complex 'Christiaen' rond 1878, met de mouttoren en de schoorsteen. De brouwerij was in werking tot 1968 en verschafte werk aan veel inwoners van de gemeente. De site en het gebouw werd aangekocht door de gemeente in 1985 en volledig gerestaureerd. Verschillende delen kregen een nieuwe bestemming: de ast werd een Käthe Kollwitz-toren, de bibliotheek is er ondergebracht en er zijn vergaderzalen. Ook het Fransmansmuseum is erin ondergebracht. De brouwerij werd als monument beschermd.

Voormalig veevoeder- en kunstmestbedrijf Pyck bevindt zich in de Dorpsstraat. Het begon in 1929 met een magazijn en later een mechanische korenmaalderij. In 1985 wordt de site verkocht en vier jaar later koopt de gemeente het eigendom. Het woonhuis en het postgebouw ernaast worden gesloopt en er wort een sociaal woonproject gebouwd. In 2009 is het industrieel gebouw verbouwd tot muziekschool en een archief- en documentatiecentrum.

Het Lange Max museum herbergt een reusachtig kanon door de Duitsers geïnstalleerd met de bedoeling Duinkerke te bombarderen. Daar vinden we ook een bakhuis.

Eén van de elektriciteitscabines in de gemeente is aangekleed als een Thais tempeltje. Een ander baktenen elektriciteitscabine is ook vermeldenswaardig, op de Provinciebaan, met porseleinen isolatoren. De Hovaeremolen is een stenen bergmolen, een koren- en oliemolen.

In het Stokerijbos is een restant van een grote bakstenen ijskelder gelegen.

Ter herinnering van het tramverkeer en een oude herberg 'de tramstatie' werd een spoorauto of mazouttram Kamieltje geplaatst begin jaren 1990. Deze tram heeft een open wagon voor goederenvervoer (steenkool, suikerbiet, zand).

Titel Auteur Jaar
Begon de traditie van de seizoenarbeiders van Ichtegem en Koekelare tijdens de Franse bezetting? J. HEUS 1995 Bekijk de publicatie
De Koekelaarse jeneverstokerij Bernard LOOTENS 2015 Bekijk de publicatie
Een caleidoscoop van het cinemagebeuren in Koekelare (20ste eeuw) J. HEUS 2015 Bekijk de publicatie
Inhuldiging olieslagerij Hovaeremolen te Koekelare Lieven DENEWET 1998 Bekijk de publicatie
Tewerkstellingsloopbaan van vier Koekelaarse arbeiders (1926-1957) J. HEUS 2010 Bekijk de publicatie

Verwante gemeentes

Google Maps laden ...