contact
MyEtwie
Gemeente

Kortrijk

Google Maps laden ...

De industrialisatie van de textielsector, in de tweede helft van de19de eeuw, bracht een en ander op gang. Grote textielfabrieken werden op verschillende locaties in en buiten de stad gebouwd en hetKanaal Bossuit-Kortrijkverbond de stad rechtstreeks met deSchelde. Rond deze tijd ontstonden ook vele arbeidersbuurten met de velebeluiken. De industrialisatie bracht tevens een sterke bevolkingsgroei tot stand door de trek van het platteland naar de stad.

In de tweede helft van de 20ste eeuw kende de stad een sterke uitbouw als centrumstad van Zuid-West-Vlaanderen, onder meer door de oprichting van deKortrijkse Universiteit KULAK, de bouw van diverse nieuwe ziekenhuizen, de aanleg van deeerste verkeersvrije winkel-wandelstraatvan België en de bouw van het beurzencomplex 'de hallen van Kortrijk'. Aan het eind van de 20ste eeuw kende de stad een sterke heropleving.

Titel Auteur Jaar
'Béthune & fils'. Linnenhandel Kortrijk 1735-1856. Voorbereidend onderzoek ter ontsluiting van het handelsarchief bewaard op het kasteel de Bethune te Marke Annik ADRIAENSSENS 2000 Bekijk de publicatie
100 jaar vliegen in Wevelgem-Kortrijk Guido BOUCKAERT 2016 Bekijk de publicatie
Bespreking van de Blanchisserie de Courtrai te Kortrijk Lieve VANNIEUWENHUYSE 1994 Bekijk de publicatie
De industriële ontwikkeling in Midden- en Zuid-West-Vlaanderen (1890-1950). Een sectorale analyse aan de hand van industrietellingen Brecht DEMASURE 2011 Bekijk de publicatie
De ondernemers in de moderne katoen- en linnenindustrie in Gent en Kortrijk tijdens de periode 1800-1855 Roland SCHENKEVELD 1997 Bekijk de publicatie
Hergebruik van een oude industrieel gebouw. Pannenfabriek 'Pottelberg' te Marke (Kortrijk) Sabien VANHOUTTEGEM 1993 Bekijk de publicatie
Het ambacht van de zilversmeden te Kortrijk in de tweede helft van de 18de eeuw Valerie VANHOUTTE 2000 Bekijk de publicatie
Pijpen- en pottenbakkerij in Kortrijk-Overleie 1886-1950. De noodopgravingen 1994-1995 Philippe DESPRIET 1995 Bekijk de publicatie
Verontreiniging door industriële activiteiten in Kortrijk eind 19de - 20ste eeuw Korneel DE GROOE 2013 Bekijk de publicatie

Verwante gemeentes

Google Maps laden ...

  • Toeristisch Netwerk Scheldeland Industriecultuur (2022-2023)

    Lees meer