contact
MyEtwie
Gemeente
Ga naar

Laken

Google Maps laden ...

Sinds 1921 is Laken een deel geworden van Brussel Stad. Dit deel van de hoofdstad kent een opmerkelijke concentratie van bedrijven uit diverse nijverheden en industrieën. De eerste industrialisatie bevond zich vooral rond de Antwerpsesteenweg en de Werkhuizenkaai, die op een gegeven moment het centrum van de Brusselse energieproductie was. De stedelijke elektriciteitscentrale (1907) en de opslagplaatsen voor steenkolen Chantiers Houilliers (1922-1923) vormden samen met de stedelijke gasfabriek (1875) het speerpunt van de Brusselse energie-industrie. Van de oudste vestigingen in Laken (chemische fabriek Capellemans in 1824, Godin in 1858 en Visserie Belge in 1867) blijft enkel de 'familistère Godin' over, een beschermd wooncomplex dat wordt herbestemd tot 57 sociale woningen.

In de oude dorpskern (tot aan de huidige Havenlaan) springt vooral de emblematische site Turn & Tassis (Tour & Taxis) op. Dit zeer grote complex heeft tot begin jaren 1990 dienst gedaan als openbare stapelplaats voor de stad Brussel. De gebouwen in de spoorweg- en douanezone werden nagenoeg gelijktijdig gebouwd tussen 1902 en 1907. Architecten waren Bosmans, Vandeveld en Van Humbeeck. Sinds 2005 wordt de site herontwikkeld in een groene zone en krijgen de gebouwen een nieuwe invulling.

Verwante gemeentes

Google Maps laden ...