contact
MyEtwie
Gemeente

Linkebeek

Google Maps laden ...

Gedurende de 19de eeuw was Linkebeek een echte landbouwgemeente; de voornaamste teelten waren tarwe, koren, haver, aardappelen en klavers. Tijdens de 19de eeuw waren er drie molens actief op grondgebied Linkebeek. Maar naar het einde van de eeuw was er een achteruitgang in de landelijke activiteiten en de oppervlakte die gebruikt werd voor de teelten daalde sterk. Hoewel de landbouwactiviteiten zwaar verminderden, is er in Linkebeek nooit indutrie te vinden geweest.

Een belangrijke gebeurtenis in de geschiedenis van Linkebeek was de aanleg in 1873 van de spoorlijn Brussel-Nijvel-Charleroi, of nog meer de invoering van een halte in Linkebeek in 1879.

De tweede helft van de twintigste eeuw tenslotte werd gekenmerkt door een ware volksverhuizing: gegoede gezinnen, vooral uit Brussel en Walloniƫ kwamen zich hier vestigen zodat de grondprijzen de hoogte in schoten en de gemeente een eerder residentieel karakter kreeg.