contact
MyEtwie
Gemeente

Maaseik

Google Maps laden ...

De stad Maaseik is van oudsher een klein regionaal marktcentrum. De economie was voornamelijk gebaseerd op landbouw en kleinschalige nijverheid. In de 14de eeuw was Maaseik een regionaal centrum van lakennijverheid. Er werden goedkope wollen stoffen geproduceerd, die tot in de 16de eeuw populair zouden blijven.

De Maashandel heeft eeuwenlang een belangrijke economische rol gespeeld voor de stad. Hoewel deze handel al in de late middeleeuwen aan belang inboette, kwam ze pas definitief ten einde in de 19de eeuw door de ontwikkelingen in de moderne scheepvaart. Vanaf het einde van de 18de eeuw zorgde de aanleg van een modern wegennet voor een betere ontsluiting van de streek. In 1874 werd de spoorlijn Hasselt-Maaseik geopend., maar deze lijn kende slechts een beperkt belang en werd in 1959 alweer afgeschaft. Belangrijker was de aanleg van tramlijnen vanaf 1890.

Op het einde van de 19de eeuw verbeterde de economische toestand in Maaseik. Naast de fruit- en groenteteelt kenden vooral de melkerijen succes. In 1904 werd een boterbereidingsfabriek opgericht in Heppeneert, en 1911 de coöperatieve melkerij Sint-Cornelis in Solt. In het midden van de 20ste eeuw vond een groot deel van de bevolking ook werk in de steenkoolmijnen. Van de beperkte industriële bedrijvigheid in Maaseik bleef alleen de ontgrindingsnijverheid over. De grindwinning voorzag vanaf de 19de eeuw in de groeiende behoefte aan beton.

Op het grondgebied van Maaseik bleven een tientalwatermolensbewaard. De gerestaureerde Neermolen is uniek omdat de aandrijving van de maalstenen via platte riemen in plaats van een raderwerk met kammen. De Klaaskensmolen is een olieslagmolen uit 1548 die in 1916 omgevormd werd tot houtzaagmolen. Vandaag is het de laatste werkende houtzaagmolen van Vlaanderen waar nog steeds boomstammen tot planken worden gezaagd.

Aan de markt van Maaseik bevindt zich de oudste privéapotheek van België, nu ingericht als apotheekmuseum.

Een bijzonder stukje industrieel erfgoed in het bezit van de stad Maaseik zijn de machines die gebruikt werden voor het vervaardigen van dozen van de traditionele Maaseiker knapkoek.

Verwante gemeentes

Google Maps laden ...