contact
MyEtwie
Gemeente

Merksplas

Google Maps laden ...

Merksplas is gelegen in de Antwerpse Noorderkempen.

De gemeente kende amper industriële bedrijvigheid. In hoofdzaak is Merksplas een agrarisch dorp. Daarnaast kende Merksplas ook een belangrijke aanwezigheid van handels- en ambachtslieden. Naast enkele steenfabrieken werd in 1933 een zuivelfabriek opgericht, coöperatieve melkerij Sint-Willibrordus.

In Merksplas vinden we ook een landloperskolonie terug, opgericht in 1824. Vanaf 1870 stuurde de rechters de Belgische landlopers naar Rijksweldadigheidskoloniën (RWK) van Merksplas en Wortel, Daar werden ze tewerkgesteld in verschillende ambachten en in bloeiende boerderijen.De steenbakkerij is de oudste vorm van industriële activiteit in Merksplas en levert vooral bakstenen voor de eigen gebouwen. Rond de steenbakkerij liggen de kleiputten, droogloodsen, houtzagerij, leerlooierij en de steenoven. Landlopers delven de klei trapsgewijs met houwelen en spaden. Daarnaast kunnen landlopers ook tewerkgesteld worden in de weverij, de knopenmakerij, de mattenfabriek of een van de vele andere werkhuizen. De toevoeging van de industrie en nijverheid zorgt ervoor dat de Koloniën bijna volledig zelfvoorzienend worden.