contact
MyEtwie
Gemeente

Moerbeke

Google Maps laden ...

Moerbeke, een rurale grensgemeente in het noorden van Oost-Vlaanderen, kende in de tweede helft van de 19de eeuw een geleidelijke economische opleving dankzij de inspanningen van de liberale familie Lippens. Onder impuls van burgemeester August Lippens veranderde Moerbeke van aanschijn, o.m. door verbeteringen in de landbouw, en door infrastructuurwerken die voor een betere verbinding met het hinterland zorgden (uitdiepen van de Moervaart, aanleg van spoor- en steenwegen).

De industriële geschiedenis van Moerbeke-Waas hangt sterk samen met de aanwezigheid van de belangrijke suikerfabriek, opgericht in 1869 alsSucrerie Jules De Cock & Compagnie. Vanaf ca. 1890 was de familie Lippens de enige aandeelhouder van het bedrijf. In 1893 werd het bedrijf een naamloze vennootschap en stond het voortaan bekend als deNV Sucrerie de Moerbeke-Waes, de eerste van een aantal naamsveranderingen, o.m. ten gevolge van fusies:NV Sucrerie et Raffinerie de Moerbeke-Waesin 1914 (nadat de ruwe suiker ook in Moerbeke zelf geraffineerd werd) waarbij de familie Lippens meerderheidsaandeelhouder werd, deSucrerie des Flandres / Suikerfabrieken van Vlaanderenin 1929 (na de fusie met deSucrerie Franz Wittouckin Zelzate), deNV Suikergroepin 1989 en de groepIscal Sugarwaarvan de fabriek in 2003 een onderdeel werd.

De suikerfabriek zou uiteindelijk in 2007 de deuren sluiten. Het bedrijfsarchief werd overgedragen aan het Liberaal Archief in Gent.

Titel Auteur Jaar
Binnenvaart. Niet enkel in Moerbeke strief een werf. Geert DE SCHEPPER 2006 Bekijk de publicatie
De turfwinning in Moerbeke André DE SCHEPPER 2018 Bekijk de publicatie
Moerbeke-Waas, een blauw bastion Bart D'HONDT 2017 Bekijk de publicatie
Patentbelasting als bron voor een studie van het moderniseringsproces op het platteland. Moerbeke-Waas in de tweede helft van de 19de eeuw Jan WIJNS 1994 Bekijk de publicatie
Restauratie- en herbestemmingsstudie van de Vapeurbrug, een ijzeren spoorhefbrug over de Moervaart te Moerbeke-Waas Pieter BOONEN 2015 Bekijk de publicatie
Wiens brood men eet, diens woord men spreekt’. De suikerfabriek van Moerbeke-Waas en de familie Lippens (1846-1914). Een verkennend onderzoek naar de industrialisatie van een plattelandsgemeente Hilde LANGERAERT 2005 Bekijk de publicatie

Verwante gemeentes

Google Maps laden ...