contact
MyEtwie
Gemeente

Oostende

Google Maps laden ...

De inwoners van Oostende haalden hun inkomsten sinds de middeleeuwen grotendeels uit de visserij. In de tweede helft van de 18de eeuw kende de visserij een bloei, intensifieerden de handelsactiviteiten door de toekenning van het statuut van vrijhaven, en nam de industrialisatie toe.

Door de ingebruikname van de spoorlijn Oostende-Brussel in 1838 en de bootverbinding Oostende-Dover in 1846 kende ook het badtoerisme in Oostende een sterke groei. De toeristische infrastructuur werd verder uitgebouwd tijdens de belle-époqueperiode, met onder meer de bouw van een nieuw station.

Uiteraard speelt het maritiem en isserijerfgoed in Oostende een belangrijke rol. Het museumschip Mercator, de ijslandvaarder O.129 Amandine, de Crangon, de Nele... zijn publiekstrekkers. en ook het Stadsmuseum Oostende toont verschillende aspecten van de visserij en de scheepvaart. Op de Oostendse oosteroever bevindt zich nog heel wat interessantonroerend erfgoed.

Een bibliografisch overzicht van werken over nijverheid en techniek in Oostende is te vinden op dewebsite van het stadsarchief.

Door zijn ligging kende Oostende ook een woelige militaire geschiedenis, die onder meer in Raversyde wordt belicht.

Titel Auteur Jaar
100 jaar geleden. Elektriciteit te Oostende Lucien VALCKE 1994 Bekijk de publicatie
150 jaar Oostende herbergen en brouwerijen 1645-1796 J. VERHAEGHE 1994 Bekijk de publicatie
Anderhalve eeuw spoor en stations te Oostende. F. GEVAERT 1990 Bekijk de publicatie
Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie West-Vlaanderen. Gemeente Oostende. Stad Oostende en wijken Haven, Hazegras, (...). 3 delen. Inventarisatieperiode 1993-2000. s.n. 2005 Bekijk de publicatie
Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. Inventaris van het cultuurbezit in België. Architectuur. Deel 19n1. Arrondissement Oostende. Kanton Oostende. s.n. 2001 Bekijk de publicatie
Chimiek van de zak. Veldtekening van het kunstmesterfgoed in Vlaanderen en Brussel (1840-1960) Robin DEBO , Greet DRAYE 2022 Bekijk de publicatie
De bouw van een koelruimte te Oostende Jean-Pierre FALISE 1995 Bekijk de publicatie
De compagnie der Zaagmolens, Oostende 1808 Omer VILAIN 1975 Bekijk de publicatie
De eerste stoommachine in West-Vlaanderen stond op het oude Mijnplein te Oostende Daniël FARASYN 1987 Bekijk de publicatie
De General steam navigation company in de haven van Oostende. R. VAN CRAEYNEST 1998 Bekijk de publicatie
De ijskelders te Oostende F. VERBANCK 1973 Bekijk de publicatie
De metamorfose van de haven van Oostende Ferdinand GEVAERT 2007 Bekijk de publicatie
De oude watertoren van Oostende. Op zoek naar een nieuwe bestemming Rik NOLLET 1993 Bekijk de publicatie
De wonderlijke wereld van pluche en pellicule. De geschiedenis van de Oostendse cinema's Régis BENOIT 2010 Bekijk de publicatie
De zeevisserij te Oostende tussen eeuwwisseling en Wereldoorlog I. J.K. KLAUSING 1972 Bekijk de publicatie
Een kroniek van 85 jaar UCB in Zandvoorde, Oostende, 1911-1996 Anton DEGRIECK 2005 Bekijk de publicatie
Evolutie van het toerisme te Oostende (1874-1914) Marc CONSTANDT 1980 Bekijk de publicatie
Gas, elektriciteit en water te Oostende A. VANDENAUWEELE 1998 Bekijk de publicatie
Geschiedenis brandweer Oostende Ronny VILLEIRS 1988 Bekijk de publicatie
Hangar 1 en Halfportaalkraan nr. 2, Stapelhuisstraat (Westkaai Vlotdok) Oostende Yvelyn LESAFFER 2002 Bekijk de publicatie
Havenbeweging te Oostende in de tweede helft van de XVIIIe eeuw Greta DEVOS 1970 Bekijk de publicatie
Het begin van de electriciteit te Oostende A. HERRLING 1975 Bekijk de publicatie
Het belang van ons maritiem erfgoed Hubert RUBBENS 2022 Bekijk de publicatie
Het industrieel erfgoed van Belgische seinhuizen: een typologische aanzet aan de hand van de lijnen 50 en 50A van Brussel naar Oostende Laura MAY 2015 Bekijk de publicatie
Het openbaar vervoer aan de Belgische kust (deel 2). De Oostendse stadstram André ANNYS 1997 Bekijk de publicatie
Het zaagmolenpark van Bredene / Oostende (1752-1824). Clandestiene technologieoverdracht van Nederland naar Vlaanderen Lieven DENEWET 2006 Bekijk de publicatie
Maritiem erfgoed op de Oostendse Oosteroever Sarah CUVEELE 2011 Bekijk de publicatie
Museumgids van Oostende tot Maaseik. s.n. 1991 Bekijk de publicatie
Nijverheidsinstellingen in de gemeenten rond Oostende onder Willem I Raymond VANCRAEYNEST 1995 Bekijk de publicatie
Nijverheidsinstellingen in de stad Ooostende in de tijd van Willem I Raymond VANCRAEYNEST 1997 Bekijk de publicatie
Omtrent de Oostende-Doverlijn F. COULIER 2010 Bekijk de publicatie
Oostende 1914/1918 Toen & Nu.België in oorlog toen en nu Daniel BRACKX 2012 Bekijk de publicatie
Oostende. De ‘miskende’ haven Georges ALLAERT 2013 Bekijk de publicatie
Oostende. Het verhaal van de Zuid-Nederlandse Oost-Indiëvaart 1715-1735 Jan PARMENTIER 2000 Bekijk de publicatie
Oostendse kustvissersvaartuigen na Wereldoorlog 1940-1945 André BARBAIX 2004 Bekijk de publicatie
Op het spoor van de vernieuwing? Een representatiegeschiedenis van stationsarchitectuur in de tweede helft van de negentiende eeuw. Aalst, Oostende en Veurne. Marieke DE BAERDEMAEK 2007 Bekijk de publicatie
Radiocommunicatie met de mailboten. Een bijdrage tot de geschiedenis van de Staatszeevaartlijn Oostende-Dover en de Maritieme Radio in België Roger ARNOYS, Gilbert GHYSELBRECHT 2014 Bekijk de publicatie
Scheepsbouw te Oostende (werklijst N.V. Mercantile - Belliard: 1946-1985) J.B. DREESEN 1987 Bekijk de publicatie
Toekomst historische slipway Oostende blijft verzekerd Jaques DESCHACHT 2007 Bekijk de publicatie

Verwante gemeentes

Google Maps laden ...