contact
MyEtwie
Gemeente

Ronse

Google Maps laden ...

Ronse heeft sinds vele eeuwen een sterke reputatie als textielstad opgebouwd. Vanaf de tweede helft van de 19de eeuw ontwikkelde de stad zich tot een belangrijk centrum van de textielindustrie. Door de opening van een spoorlijn tussen Gent en Saint-Ghislain, in 1861, vergrootten de mogelijkheden voor de aanvoer van grondstoffen en de uitvoer van afgewerkte producenten. Een project om de stad ook via een kanaal met de Schelde te verbinden, werden echter nooit uitgevoerd. Tijdens het interbellum groeide Ronse uit tot het tweede textielcentrum van Vlaanderen. In die periode waren over het ganse grondgebied van de stad meer dan 500 bedrijven en bedrijfjes actief. Na de Tweede Wereldoorlog kende de economische bedrijvigheid in Ronse echter een sterke terugval.

Het Must - Museum voor textiel toont nu welke invloed de textielindustrie heeft gehad op de ontwikkeling van de stad. Van de talrijke weverijen, spinnerijen, twijnderijen en textielververijen zijn in de stad ook nog veel sporen bewaard. Veel van deze industriële gebouwen krijgen nu een herbestemming. Een databank van het (bouwkundige) textielpatrimonium is te vinden opkolibri-ronse.be. Opronse3d.bewordt het industrieel erfgoed van Ronse in de kijker gezet. Door initiatieven als het innovatiecentrum TIO3 behoudt Ronse ook vandaag nog een (hedendaagse) band met textiel.

Titel Auteur Jaar
Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. Inventaris van het cultuurbezit in België. Architectuur. Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Kanton Ronse.Deel 15n3. s.n. 1998 Bekijk de publicatie
Cultuurhistorische wandeling (door Ronse). Eric DEVOS 2002 Bekijk de publicatie
De automobiel te Ronse of 75 jaar automerkverdeling. M. DE KEYZER 1995 Bekijk de publicatie
De Ronsese textielindustrie in de XIXe en begin XXste eeuw K. VANBUTSELE 1975 Bekijk de publicatie
De spoorweg te Ronse. M. DECRITS 1986 Bekijk de publicatie
De textielindustrie te Gent, haar voorsteden en Ronse tijdens het interbellum Evy DECLERCK 2001 Bekijk de publicatie
Een stuk geschiedenis over het katoen in het algemeen en in het bijzonder te Ronse. E. MUYLLE 1981 Bekijk de publicatie
Geotoeristische stadswandeling Ronse. Pierre DIRIKEN 2001 Bekijk de publicatie
Het industrieel erfgoed in Ronse. Een nieuwe toekomst voor een rijk patrimonium Iris LANGEN 2007 Bekijk de publicatie
Het textielmuseum in Ronse: boeiend en leerrijk. Guy DE VOS 1999 Bekijk de publicatie
Industrieel archeologische route: De Vlaamse Ardennen. Oudenaarde, Ronse en de Zwalmvallei Adriaan LINTERS 1987 Bekijk de publicatie
Industrieel erfgoed te Ronse Joke HENDERICKX 2012 Bekijk de publicatie
Industrieel erfgoed te Ronse: Tissage Mécanique Vandendaele, Trivier, Verlinden et Derodere en Filature Achille Dopchie Joke HENDERICKX 2010 Bekijk de publicatie
Industrieel erfgoed te Ronse. Tissage mécanique Vandendaele, Trivier, Verlinden et Derodere en Filature Achille Dopchie Joke HENDERICKX 2010 Bekijk de publicatie
L'industrie textile à Renaix de 1900 à 1940 Marie-Thérèse VANBUTSELE 1975 Bekijk de publicatie
Oudste bewaarde station van het continent (Ronse) voor bescherming voorgedragen. Marc RYCKAERT 1998 Bekijk de publicatie
Pre-industrieel & industrieel erfgoed <in het kanton Ronse>. Chris BOGAERT 1998 Bekijk de publicatie
Ronse, N.M.B.S.-station. Patrick DEVOS 1999 Bekijk de publicatie
Ronse, stad van industrieel en herbestemmingen: uw bezoek meer dan waard Patrick VIAENE 2006 Bekijk de publicatie
Schietspoelentocht Ronse. Een verkenning langs Ronses architecturaal (textiel)verleden 1880-1940. s.n. 1997 Bekijk de publicatie
Stedelijk Textielmuseum Ronse. Gids. (Overdruk uit de Annalen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Ronse en het Tenement van Inde). Guy GADEYNE 2002 Bekijk de publicatie
Steenbakkerijen te Ronse, 1846-1890 M. DECRITS 1997 Bekijk de publicatie
Textiel in Ronse, gewikt en geweven Eric DEVOS 2012 Bekijk de publicatie
Textiel te Ronse 1800-1940. Een menselijk mirakel Marleen HEYSE 1984 Bekijk de publicatie
Van aardeweg tot ijzerweg: 145 jaar spoorweg & 125 jaar station in Ronse Patrick VIAENE 2007 Bekijk de publicatie

Verwante gemeentes

Google Maps laden ...