contact
MyEtwie
Gemeente
Ga naar

Sint-Gillis

Google Maps laden ...

De huidige gemeente Sint-Gillis had tot ca. 1850 een uitgesproken ruraal karakter. De landbouw profiteerde van de aanwezigheid van de Zenne, net als een aantal watermolens, brouwerijen... De industriële revolutie zorgde echter voor fundamentele veranderingen in de tweede helft van de 19de eeuw. Tegen 1900 was Sint-Gillis sterk geurbaniseerd; van de meer dan 50.000 inwoners was zowat 1/5de als arbeider tewerkgesteld. De bouw van het Zuidstation, ingehuldigd in 1869, droeg sterk bij aan de industriële ontwikkeling van de gemeente.

In de buurt van het nieuwe station verrezen talrijke brouwerijen, stokerijen, drukkerijen, textielbedrijven, confectie-ateliers... Een van de grootste fabrieken in de 19de eeuw was de 'Filature des Lins', gevestigd vlakbij de Hallepoort. Op kleinere schaal is het confectie-atelier 'Maison Hoguet' het vermelden waard. Vanaf 1881 vestigde de familie Cusenier een belangrijke stokerij aan de Ruslandstraat. Twee belangrijke bronsgieterijen waren de 'Fonderie Jacques Petermann' en het 'Maison Henri Luppens'. Ook de autoindustrie speelde een belangrijke rol; zo vestigde onder meer D'Ieteren zich vanaf 1873 in Sint-Gillis. Ingenieur Egide Walschaerts, de uitvinder van een stoomverdeelsysteem met veranderlijke expansie, bouwde in Sint-Gillis de 'Atelier Walschaerts' uit. Zijn bedrijf was een toonaangevende producent van stoommachines en andere mechanische krachtbronnen.

Ook in het zuiden van de gemeente Sint-Gillis werden heel wat fabrieken en ataliers gevestigd. De ijskelders van Sint-Gillis zorgden vanaf 1874 voor een belangrijke ijsproductie. Even verderop waren de farmaceutische laboratoria van het 'Maison Louis Sanders' actief. De firma Gunther aan de Fortstraat was de grootste pianofabricant van ons land.

Tegenwoordig hebben heel wat industriële gebouwen in Sint-Gillis een nieuwe, vaak residentiële of culturele functie gekregen. In de gemeente zijn ook nog verschillende ambachtelijke instrumenenmakers actief, zoals de luthier Tanguy Fraval. In haar atelier 'Remetafrein' herstelt Louis Windelinckx op ambachtelijke manier remmen.

https://issuu.com/polygonestgilles/docs/industrieelerfgoed

Verwante gemeentes

Google Maps laden ...