contact
MyEtwie
Gemeente

Vilvoorde

Google Maps laden ...

In de 19de eeuw had Vilvoorde nog overwegend een provinciaal karakter, maar geleidelijk onwikkelde de stad zich tot een belangrijk industriecentrum. Belangrijke transportwegen, zoals de spoorweg Brussel-Mechelen en de Willebroekse vaart, en de nabijheid van de hoofdstad, maakten van Vilvoorde een uitgelezen locatie voor nieuwe industrieën. De industriële expansie in het begin van de de 20ste eeuw zorgde voor grote veranderingen in Vilvoorde. Door de uitbouw van de Willebroekse vaart tot een zeekanaal, kreeg Vilvoorde een binnenhaven, die later nog met dokken werd uitgebreid. Heel wat nieuwe fabrieken vestigden zich in de kanaalzone. De nijverheid werd gekenmerkt door een grote verscheidenheid: chemische industrie, de autoassemblage en aanverwante bedrijven, de voedingsindustrie, het vervaardigen van onderhoudsprodukten en verfstoffen, centrale verwarmingsapparaten en kachels, metaalconstructie, de verwerking van buitenlandse houtsoorten en de bouwnijverheid...

De economische recessie in de jaren 1970 sloeg in het sterk geïndustrialiseerde Vilvoorde echter erg hard toe. Verschillende belangrijke bedrijven sloten hun deuren, met in 1997 ook de sluiting van de grote assemblagehal van het Franse autobedrijf Renault. Sinds het einde van de 20ste eeuw kent Vilvoorde een nieuwe bloei met de vestiging van nieuwe bedrijven die vooral op diensten gericht zijn. Ondermeer het commerciële tv-station VTM en aanverwante bedrijven kwamen zich in Vilvoorde vestigen.

Opvallend in het Vilvoordse straatbeeld is de aanwezigheid van een industrieel 'straatmuseum'. Op verschillende plaatsen in de stad werden oude machines opgesteld, die vaak verwijzen naar de vroegere nijverheid in Vilvoorde.

Titel Auteur Jaar
Bedrijven en werkgelegenheid gedurende de 20ste eeuw in Vilvoorde 1894-1994 Adelijn CALDERON 2000 Bekijk de publicatie
Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. Inventaris van het cultuurbezit in België. I. Architectuur. Deel 2n. Provincie Brabant, Arrondissement Halle-Vilvoorde. s.n. 1975 Bekijk de publicatie
Brabants wind- en watermolens: kadastergegevens, arrondissement Halle-Vilvoorde (A-L) Herman HOLLEMANS 1991 Bekijk de publicatie
Chimiek van de zak. Veldtekening van het kunstmesterfgoed in Vlaanderen en Brussel (1840-1960) Robin DEBO , Greet DRAYE 2022 Bekijk de publicatie
De geschiedenis van Delacre Vilvoorde 1880-1992 Marcel STAPPERS 2000 Bekijk de publicatie
De Museumstoomtrein tussen Twee Bruggen te Vilvoorde. L. DE NIL 1989 Bekijk de publicatie
De Vilvoordse drankslijterijen vroeger en nu Raymond VANWAEYENBERG, Philippe CORNUT 2004 Bekijk de publicatie
Het industrieel verleden tussen de Zenne en het Kanaal in Vilvoorde: De Kruitfabriek s.n. 2016 Bekijk de publicatie
Mondiale Vilvoorde. De merkwaardige geschiedenis van een Vilvoords metaalconstructiebedrijf 1860-1989 Marcel STAPPERS 1998 Bekijk de publicatie
Open monumentendag Vilvoorde 14 september 1997. Patrick EGELS 1997 Bekijk de publicatie
Per kanaal door Brussel van Vilvoorde naar Halle Adriaan LINTERS 1987 Bekijk de publicatie