contact
MyEtwie
Gemeente

Vorselaar

Google Maps laden ...

Vorselaar was tot rond 1900 bijna uitsluitend gericht op landbouw. Er was enige pendelarbeid naar Antwerpen of Beerse (vooral dan de baksteenfabriek, CBR-cementfabriek of bij de Metallo-Chimique). Zoals elders in Vlaanderen werd het inkomen van die landbouwers ook aangevuld vanuit andere activiteiten. In Vorselaar was dat aanvankelijk het delven van ijzererts. Op minder dan een meter onder het maaiveld is in Vorselaar (en elders in de kempen) ijzerhoudend zand dat afgegraven kon worden. Er werden concessies toegekend aan ontginners, die de laagjes van 50 tot 100 cm dik afgroeven. Daarna werd het zand getransporteerd naar de hoogovens in Luik om het metaal er uit te winnen. Na de Eerste Wereldoorlog valt deze activiteit zo goed als volledig stil. Her en der in het landschap langs de Aa liggen er nog kleine hoopjes ijzerzand die nooit verscheept werden. Na 1905 doet diamanslijperij als kleinschalige thuisnijverheid hier een intrede. Het werd zelfs zo'n kenmerende nijverheid dat de gemeente een diamantschool oprichtte om jongeren de nodige vaardigheden aan te leren om ook in deze stiel te stappen.

Titel Auteur Jaar
Ijzerertsontginning in Vorselaar Dirk PAUWELS 2011 Bekijk de publicatie