contact
MyEtwie
Gemeente

Westerlo

Google Maps laden ...

Westerlo is een landelijke gemeente in de Kempen. Een interessant industrieel-archeologisch relict in Westerlo is het 'Trammeke', een oude mobiele dam die dienst deed als sluissysteem op de Grote Nete. Met het Trammeke kon men de velden bij droge periodes onder water zetten via een kanalensysteem. Tegelijkertijd kon ook met een duikersysteem de kasteelvijver gevuld en gespoeld worden. Sinds 1999 is het als monument beschermd.

In deelgemeente Tongerlo bevindt zich de site van de Beddermolen, een houten windmolen die in de 17de eeuw werd gebouwd door de abdij van Tongerlo. In de nabijheid van de molen werd in de 18de eeuw een molenhuis met stal, schuur en bakhuis gebouwd. Dit ensemble van gebouwen en windmolen is vandaag nog steeds intact en vormt een bijna uniek geworden voorbeeld van een typisch Kempens molendomein. Het molendomein wordt sinds 2015 beheerd door Kempens Landschap, die samen met de gemeente werkt aan de restauratie en ontsluiting van de site.

Titel Auteur Jaar
Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. Inventaris van het cultuurbezit in Belgi√ę. Architectuur. Deel 16n2. Arrondissement Turnhout. Kanton Westerlo. s.n. 2001 Bekijk de publicatie

Verwante gemeentes

Google Maps laden ...