contact
MyEtwie
Gemeente

Wevelgem

Google Maps laden ...

Wevelgem - met deelgemeenten Gullegem en Moorsele - wordt vooral geassocieerd met het rijke vlasverleden. Er werd al vanaf de 16de eeuw intens vlas geteelt en verwerkt. Toen was er nog een rootverbod van kracht in de Leie. Na de Franse Revolutie werd dit verbod afgeschaft en begon het intensieve roten op de Leie. Het zwingelen en verder weven van vlas tot linnen werd de belangrijkste huisnijverheid.

Rond 1800 leek het er even op dat de traditionele linnennijverheid voor het katoenweven zou moeten zwichten. Louis Gustave Delecroix was waarschijnlijk de eerste textielfabrikant in Wevelgem. Hij richtte zich op de katoenweverij en later ook katoenspinnerij. Het katoen werd voornamelijk verkocht aan de Gentse katoendrukkerijen, niet verwonderlijk gezien de familiebanden die Delecroix via zijn vrouw met de Gentse industriëlen had. Omdat katoen weven ietwat beter betaalde dan linnen, schakelden velen in de huisnijverheid over. In 1810 was er een eerste textielcrisis, waarbij Delecroix overkop ging. Veel katoenwevers schakelden weer over op linnen, maar daarvan was de prijs gedaald en de vraag sterk afgenomen. De fabriek werd een jaar later weer opgestart, maar ging in 1818 opnieuw failliet.

Rond 1850 werd resoluut ingezet op vlasvezelbereiding en mechanisatie. In 1867 ontwikkelden de broers en werktuigkundigen Constant en Jozef Vansteenkiste de eerste stoomzwingelarij in de gemeente. De stoomturbine van de zwingelarij zou later ook een dynamo aandrijven. De opgewekte elektriciteit werd gebruikt om enkele straten te verlichten. Ze experimenteerden ook met het warmwaterroten en bouwden de eerste kunstmatige warmroterij rond 1911. Het inwonersaantal van de gemeente evolueerde mee met het succes van de vlasnijverheid. Wevelgem was een belangrijk centrum voor de koop en verkoop van vlasvezels. De vlasmarkt werd bijna dagelijks gehouden. Hiervan getuigt het onroerend erfgoed in de gemeente nog sterk: overal zie je de typische woningen van vlaskoopmannen.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog bleef de vlasnijverheid overeid. Op de grens tussen Wevelgem en Bissegem legden de Duitsers in 1916 een vliegveld aan. Dit werd een vliegschool van de Belgische Krijgsmacht na de oorlog. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het gebruikt door zowel de Duitse als de Geallieerde luchtmachten. Nadien werd het opnieuw eigendom van de Belgische luchtmacht.

Na WO II verloor de werkgelegenheid in de vlasnijverheid eerst langzaam, maar steeds sneller aan terrein door de toenemende mechanisering en buitenlandse concurrentie van goedkoop vlas. Vandaag is er grotendeels overgeschakeld op andere industrietakken, al zijn nog enkele vlasbedrijven actief.

Titel Auteur Jaar
100 jaar vliegen in Wevelgem-Kortrijk Guido BOUCKAERT 2016 Bekijk de publicatie
Bedrijf Gheysens, Moorselestraat te Wevelgem Jacques DEBROUWERE 2017 Bekijk de publicatie
Bouwen door de eeuwe heen in Vlaanderen. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie West-Vlaanderen. Gemeente Wevelgem. Deelgemeenten Wevelgem, Gullegem en Moorsele. Inventarisatieperiode 2003-2004. s.n. 2004 Bekijk de publicatie
De dertien Wevelgemse Vlascoöperatieven 1 Leon VANSTEENKISTE LEON 1998 Bekijk de publicatie
De dertien Wevelgemse Vlascoöperatieven 2 Leon VANSTEENKISTE LEON 1998 Bekijk de publicatie
De familie Defrancq te Wevelgem, vlassers en schilders Joseph HEYTENS 1997 Bekijk de publicatie
De geschiedenis van de Wevelgemse brandweer 1795-1994 Philippe HAEYAERT 1994 Bekijk de publicatie
De geschiedenis van de Wevelgemse brandweer 1795-1994 (2) Philippe HAEYAERT 1995 Bekijk de publicatie
De ijzeren weg in Wevelgem Rudy NEVE 1994 Bekijk de publicatie
De industrialisatie van de vlasnijverheid in Zuid-West-Vlaanderen Dries CLAEYS 2013 Bekijk de publicatie
De vlascommerce te Wevelgem Didier STRAGIER 1989 Bekijk de publicatie
Na acht jaar gedwongen stilstand en na twee jaar restauratie: Vanbutseles molen te Wevelgem opnieuw in werking Herman VANHOUTTE 1997 Bekijk de publicatie
Stenen stellingmolens in West-Vlaanderen. Molen Denys in Wevelgem: een dossier van behoud en reconversie tot onderhoud Pascale DENYS 1992 Bekijk de publicatie
Van Flug-platz tot Airport. De geschiedenis van het vliegveld Bissegem-Wevelgem 1916-1990 E. VANACKERE 1991 Bekijk de publicatie
Van katoenfabriek tot brouwerij, de Industriële revolutie te Wevelgem begin 19e eeuw Ludo VANHOVE 2000 Bekijk de publicatie
Vanbutseles molen te Wevelgem opnieuw actief Herman VANHOUTTE 1997 Bekijk de publicatie

Verwante gemeentes

Google Maps laden ...