contact
MyEtwie
Gemeente

Zelzate

Google Maps laden ...

Zelzate is een sterk geïndustrialiseerde gemeente met aan de rand, op Gents grondgebied, het staalbedrijf ArcelorMittal(het vroegere Sidmar) dat werk verleent aan een belangrijk deel van de Zelzaatse bevolking.

In het centrum van de gemeente ligt deteerfabriekRütgers, in de volksmond beter gekend als het 'teerkot'.

In 1910 werd een fosfaat- en zwavelzuurfabriek gesticht langs het kanaal Gent-Terneuzen: Etablissement Kuhlmann. Zo'n 100 jaar lang werd er vervuild gips, een restproduct uit het productieproces, gestort. En niet zomaar een beetje. Een berg van 33 meter hoog, 170 voetbalvelden groot en met bovenaan twee eigen meren. Van zwavelzuur. De zon schitterde op de hagelwitte gipstoppen van de stortplaats alsof er een laag sneeuw op lag. In 2009 ging de chemiegigant failliet en liet daarbijéén van de grootste brownfields (zwaar vervuilde bodems) van Vlaanderen achter.

In juni 2010 werd het gipsstort op de voormalige Kuhlmannsite in Zelzate overgenomen door een consortium van verschillende bedrijven. Het gebied werd omgedoopt tot Terranova, nieuwe aarde. De naam kon niet toepasselijker zijn…

Het consortium, bestaande uit DEC, DEME, Jan De Nul en Envisan, ging meteen aan de slag. De gipsberg werd afgedekt, er werd 500.000 m³ afvalwater gezuiverd, 3 hectare bos aangeplant en het bedrijventerrein werd gesaneerd en herontwikkeld. De berg kreeg de naam Zonneberg. Er blinken nu 55.000 zonnepanelen, het grootste aaneensluitende park voor zonne-energie in de Benelux. Het fabriekscomplex is ondertussen verdwenen, maar wie wil terugblikken kan genieten van deze fotoreportage van Hullabaloo.

Titel Auteur Jaar
Chimiek van de zak. Veldtekening van het kunstmesterfgoed in Vlaanderen en Brussel (1840-1960) Robin DEBO , Greet DRAYE 2022 Bekijk de publicatie

Verwante gemeentes

Google Maps laden ...