contact
MyEtwie
Gemeente
Ga naar

Zoersel

Google Maps laden ...

De geschiedenis van Zoersel hangt nauw samen met de Sint-Bernardusabij in Hemiksem, die er tot aan de Franse revolutie grote delen van het gebied bezaten. Interessant is het systeem dat de abdij toepaste om de beemden in het Zoerselbos te bevloeien. Door de constructie van een reeks spuien en dijken werden de beemden onder water gezet. Vier spuien bleven bewaard en werden beschermd omwille van hun historische en industrieel-archeologische waarde. Interessant zijn ook de restanten van houtskoolmeilers die bij archeologisch onderzoek in het Zoerselbos werden aangetroffen.