contact
MyEtwie
In de kijker

40 jaar industrieel erfgoed in Wallonië en Brussel

Gepubliceerd op 09/05/2016
piwb

De collega's van de Waalse vzw 'Patrimoine Industriel Wallonie-Bruxelles' (PIWB) wijden het laatste nummer van hun tijdschrift 'Des Usines et des Hommes' aan een stand van zaken over het industrieel erfgoed in Wallonië en Brussel. Het resultaat is een interessante publicatie die een overzicht biedt van ongeveer 40 jaar acties en activiteiten rond het industrieel erfgoed.

Directe aanleiding om hier een themanummer aan te wijden, was het 16de wereldcongres van TICCIH, dat vorig jaar in Rijsel plaatsvond. Het is een gewoonte om naar aanleiding van dit driejaarlijkse congres de nationale rapporten te bundelen, die een overzicht geven van het industrieel erfgoed in 24 landen. ETWIE heeft samen met PIWB en BrusselFabriek de redactie van het Belgische rapport voor de periode 2012-2015 voor zich genomen. Jacques Crul, algemeen secretaris van PIWB, besloot om voor ‘Des Usines et des Hommes’ verder in de tijd terug te gaan en een geüpdatete inventaris te maken van nog bestaande en bedreigde sites, landschappen en archieven (de vorige inventaris dateert ondertussen al van 1995).

Wallonië was tot de jaren 1970 een sterk geïndustrialiseerde regio, die net zoals de ons omringende gebieden in de tweede helft van de 20ste eeuw een grootschalig proces van de-industrialisatie heeft doorgelopen. Crul wijst op de grote diversiteit aan industrieën (zowel types als schaalgrootte), die een uiteenlopend industrieel patrimonium hebben opgeleverd.

Crul benadrukt de positieve aandacht die bestond voor het industrieel erfgoed midden jaren 1990 in Wallonië. Dit heeft onder meer geleid tot een ‘jaar van het industrieel erfgoed’ in 1994, de publicatie van een inventaris onroerend erfgoed een jaar later, en de oprichting van het 'Institut du Patrimoine Wallon' in 1999. De laatste 15 jaar, stelt Crul vast, is er beleidsmatig weinig tot geen structuur in de ondernomen acties en is er ook nog steeds te weinig aandacht voor onder meer de immateriële aspecten van de gewezen Waalse industrie.

Het themanummer biedt voorts de uitgebreide versie van het Waalse hoofdstuk van het Belgische nationaal rapport, van de hand van Jean-Louis Delaet, voorzitter van de PIWB. Guido Vanderhulst ten slotte, voorzitter van BrusselFabriek, geeft een overzicht van een aantal belangrijke industriële sites die de afgelopen 25 jaar behouden zijn en die al dan niet een nieuwe invulling hebben gekregen, naast een top van de meest bedreigde sites in het Brussels Gewest en Wallonië.

De publicatie kan besteld worden op de website van de PIWB en kost 15 euro.