contact
MyEtwie
In de kijker

8 miljoen voor restauratie mijnsite Waterschei

Gepubliceerd op 10/05/2014
waterscheimijn

De Vlaamse Regering heeft vrijdag een meerjarige subsidieovereenkomst goedgekeurd voor de restauratie- en instandhoudingswerken van de beschermde mijngebouwen van de vroegere mijnzetel Waterschei in Genk. Voor de restauratie van de gebouwen en de omvorming van de mijnsite tot wetenschapspark wordt een bedrag van 8 miljoen euro uitgetrokken.

Het hoofdgebouw, dat een faciliterende functie krijgt voor het nieuwe 'Thor Park', wordt prioritair aangepakt. In het kader van het SALK-actieplan voor Limburg maakte de Vlaamse regering 2,2 miljoen euro vrij voor deze fase. De overige restauratiefasen worden gefinancierd uit het reguliere budget van Onroerend Erfgoed.

De restauratie zal tussen 2014 en 2020 in meerdere fasen gebeuren:
- 2014: hoofdgebouw
- 2015: ophaalgebouw
- 2016: ventilatiegebouw
- 2017: passerel
- 2018: schachtgebouw
- 2019: uitrusting
- 2020: schachtbok

Verwante gemeentes

Google Maps laden ...