contact
MyEtwie
In de kijker

Actieplan 2017

Gepubliceerd op 02/01/2017
etwie_logo_featured

Als erkende en gesubidieerde organisatie dient ETWIE jaarlijks een 'actieplan' in bij het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media van de Vlaamse overheid. Dit jaaractieplan zet de strategische en operationele doelstellingen uit de beheersovereenkomst om in meer concrete acties. Het actieplan 2017 beschrijft de acties die ETWIE in de loop van dit werkingsjaar wil initiëren of verderzetten.

Het actieplan houdt rekening met de invoering van het nieuwe cultureel-erfgoeddecreet, in het kader waarvan ETWIE de opdracht kreeg "op zoek te gaan naar partners in het kader van schaalvergroting van de werking of te fusioneren met een collectiebeherende instelling". Dit traject, dat in het najaar van 2016 van start ging, zal grotendeels in de loop van dit jaar afgelegd moeten worden. Op dit moment is het echter nog niet duidelijk welke impact dit precies zal hebben op de werking van ETWIE.

In deze context van onzekerheid werd er dan ook bewust voor gekozen om in het jaaractieplan niet te veel hooi op de vork te nemen. Dit neemt uiteraard niet weg dat de structurele basiswerking, zoals in de voorbije jaren werd ontplooid, ook dit jaar zal verdergezet worden. Daarnaast wordt echter gefocust op een aantal gerichte initiatieven en thema’s. Zo zal in 2017 bijzonder sterk ingezet worden op de werking rond historische bedrijven en hun erfgoed. Ook het stimuleren van TWIE-onderzoek en het uitbouwen van een netwerk rond mobiel erfgoed vormen in 2017 belangrijke pijlers in de werking.

Via onze website houden we je uiteraard op de hoogte van de verschillende acties en initiatieven.

Download het jaaractieplan 2017 (pdf).