contact
MyEtwie
In de kijker

Ambachtslieden worden wettelijk erkend

Gepubliceerd op 31/05/2016
erkendambacht

Vanaf morgen kunnen ambachtslieden in ons land een wettelijke erkenning aanvragen bij de federale overheidsdienst Economie. Dankzij deze erkenning en het bijhorende logo zullen de ambachtslieden kunnen rekenen op een grotere zichtbaarheid bij het grote publiek.

In 2014 werd voor het eerst een wet rond de definitie van de ambachtsman aangenomen. Vorige maand werd deze wet aangepast en werden de uitvoeringsbesluiten goedgekeurd. Op 1 juni 2016 treedt de wet effectief in werking. Ze definieert de ambachtsman als "een natuurlijk persoon of een rechtspersoon actief in de productie, de transformatie, de reparatie, de restauratie van voorwerpen, de levering van diensten waarvan de activiteiten in essentie betrekking hebben op manuele aspecten, op een authentiek karakter, en die een zekere kennis ontwikkelen gericht op kwaliteit, traditie, creatie of innovatie".

De erkenning is enkel mogelijk voor de ambachtslieden die geregistreerd zijn in de Kruispuntbank van Ondernemingen als handels-, ambachtelijke of niet-handelsonderneming naar privaat recht, voor de uitoefening van één of meerdere activiteiten. De definitie is bovendien enkel van toepassing op ondernemingen die minder dan twintig werknemers tellen. Wie voldoet aan de voorwaarden van de wet, kan een aanvraag indienen bij de Commissie Ambachtslieden, waarin ook ETWIE zal zetelen.

"Met deze wettelijke definitie zullen de ambachtslieden hun kennis eindelijk erkend en beschermd zien," zegt minister Willy Borsus. "Het vormt de erkenning van hun talent, de valorisatie en bescherming van hun werk. Hun gouden handen verdienen het gekend te zijn en te worden erkend en beschermd."

Op de website van de FOD Economie vind je alle info over de wettelijke erkenning van ambachtslieden.