contact
MyEtwie
In de kijker

Crafts in the UK: een kennismaking

Gepubliceerd op 11/05/2016
gereedschap_ambacht

Vorige week vond de tweede editie van de London Craft Week plaats. In het kader van dit evenement nam ETWIE deel aan twee interessante activiteiten: de jaarlijkse conferentie van de Heritage Crafts Association en het panelgesprek 'Craft on an international stage'. Dit vormde een goede gelegenheid om nauwere contacten te leggen met de wereld van de ambachten in het Verenigd Koninkrijk.

Heritage Crafts Association

De vrijwilligersorganisatie Heritage Crafts Association (HCA) werd opgericht door gepassioneerde ambachtslieden en ambachtsgilden. De organisatie vertegenwoordigt en ondersteunt wat zij omschrijven als de 'heritage crafts', ambachten waarvan de economische leefbaarheid niet noodzakelijk vooropstaat of waar geen grote markt voor bestaat. Het gaat over het algemeen over ambachten die een (sociaal-)historisch belang hadden in bepaalde regio's of voor bepaalde groepen, maar die nu vaak dreigen te verdwijnen. De technieken en kennis worden niet of onvoldoende doorgegeven aan een volgende generatie en de interesse of bekendheid bij het breder publiek ontbreekt.

Vorig jaar begeleidde ETWIE een vertegenwoordiger van de Heritage Crafts Association tijdens een studiebezoek in Vlaanderen. Tijdens dit bezoek ontdekte ze hier de werking rond het stimuleren, ondersteunen en borgen van ambachten te ontdekken. Onder meer op basis van de opgedane ervaring in Vlaanderen en andere landen schrijft de HCA momenteel aan een nota met beleidsaanbevelingen.

Een ander belangrijk project dat de organisatie de komende maanden wil afronden, is het opstellen van de Radcliffe Red List. Deze lijst zal een overzicht geven van welke ambachten nog allemaal leven in het Verenigd Koningkrijk en in welke toestand ze zich bevinden. Naar het model van een lijst van bedreigde diersoorten wordt aan ieder afzonderlijk ambacht een gradatie toegekend, gaande van Least Concern, Endangered, Critically Endangered, Near-Extinct en Extinct.

Panelgesprek 'Craft on an International Stage'

Een tweede interessant evenement in het programma van de London Craft Week was het panelgesprek 'Crafts on an International Stage' met enkele hoofdrolspelers van organisaties die zich inzetten voor het stimuleren en promoten van ambachten.

De deelnemers aan dit panelgesprek waren:
- Alice Rawsthorn – Design criticus & journaliste bij New York Times & Frieze
- Guy Saltner – Chairman van de London Craft Week & Walpole Crafted program
- Mark Henderson – Chairman The New Craftsmen & betrokken bij Walpole Crafted.
- Annie Warburton – Creative director Crafts Council
- Gareth Neal – Designer en maker

Enkele sprekers gaven op basis van cijfers een kijkje onder de motorkap van de ambachtsector in het Verenigd Koninkrijk. Warburton verwees hierbij naar de interessante studie 'Measuring the Craft Economy'. Saltner legde kort het onstaan en doel van de London Craft Week uit en vertelde meer over het succesvolle Walpole Crafted program, waarbij ervaren ambachtslieden begeleid worden met de business-kant van hun onderneming door leiders uit de sector van luxeproducten. Neal sprak ten slotte over zijn ervaring vanuit het standpunt van de maker, over hoe 'crafts' de afgelopen jaren evolueerde en hoe hij de toekomst ziet. Ook de problemen rond het onderwijs van ambachten kwam aan bod.

Lees ook het uitgebreide verslag van deze activiteiten (pdf)