contact
MyEtwie
In de kijker

D'une crise à l'autre

Gepubliceerd op 06/10/2015

Recent verscheen het 50ste volume van 'Les Cahiers de La Fonderie'. Het themanummer, met als titel 'D'une crise à l'autre', is gewijd aan de crisis tijdens de jaren 1930 in Brussel.

Tijdens de economische crisissen van de voorbije jaren wordt geregeld de vergelijking gemaakt met de 'Grote Depressie' tijdens de jaren 30 van vorige eeuw. Sinds de beurscrash in New York in oktober 1929 proberen economen politici maatregelen te ontwikkelen die een antwoord bieden op dergelijke crisissen. Maar komt tot de fundamenten crisis mechanismen werden nooit als dusdanig, instanties, waarbij de urgentie, namelijk hun maatschappelijke effecten behandeld kijken.

Het belangrijkste gevolg is natuurlijk de werkloosheid. Yvers Martens analyseert de beperkingen op de werkloosheidsuitkeringen in België sinds 2004. De parallel met de stappen die in de jaren '30 is verhelderend.

Sinds 2008, het analyseren van de pogingen van het waarom en hoe van de economische crisis die we ervaren liet niet na om te verwijzen naar de Grote Depressie van de jaren '30. Is het voorzien van een relevante parallel? De redactie van La Fonderie Cahiers wilde meer weten over wat is de crisis op de schaal van een stad te leren kennen. Onze nieuwe publicatie is gearresteerd in Brussel in de jaren '30, in een poging om de huidige situatie echo.

In tijden van crisis staan de vakbonden uiteraard aan de frontlinie. Francine Bolle schetst een soms verrassend beeld van de standpunten en het discours van de socialistische vakbonden.

Patricia Van den Eeckhout kijkt uit voor zijn nationalistische en protectionistische houding van de Horeca sector vakbonden. Pogingen te beperken of zelfs de tewerkstelling van vrouwen in bepaalde sectoren (door Eliane Gubin geanalyseerd) verbieden zijn een ander voorbeeld van verval. Op de corporate kant, Eric Geerkens legt uit hoe de crisis was een gelegenheid om verdere rationalisatie van de industriële werk te bevorderen, een "technische" reactie verstoring van het systeem van de vaardigheden van werknemers en kunnen ook de werkloosheid.

In Brussel, de verschillende sectoren reageren verschillend. Of piano factoren (beoordeeld door Paul Raspe) hotelsector (Virginie Jourdain) of voertuig constructie (Catherine Rommelaere), de crisis is een kans telkens van aanpassingen, maar moderniseringen Ook "downsizing" zoals we vandaag zouden zeggen.

Onze auteurs hebben ook hun onderzoek binnen huishoudens uitgevoerd. Het elke dag in praktijk en materiële dimensies crisis, is het onderwerp van een fascinerende reis naar het hart van de begrotingen en de werknemers in het aanbod (Peter Scholliers). Binnen deze huishoudens, de rol van vrouwen - vooral de rol die wij zouden hen willen spelen - het onderwerp van nieuwe ontwikkelingen in economische moeilijkheden.

Wat zijn uiteindelijk de werkelijke oorzaken van de crisis? Dit boek geeft geen antwoord, maar het draagt zeker bij tot een beter begrip van een verschijnsel dat deel uitmaakt van het dagelijks leven.