contact
MyEtwie
In de kijker

'Erfgoed Brussel' wijdt themanummer aan ateliers, fabrieken en kantoren

Gepubliceerd op 16/09/2015
erfgoedbrussel1516_cover

Het tijdschrift 'Erfgoed Brussel' wijdde een speciaal dubbelnummer aan 'Ateliers, fabrieken en kantoren', het thema van de 27ste Open Monumentendagen, die dit weekend plaatsvinden. De artikels in het themanummer tonen de rijke verscheidenheid van het industriële en tertiaire erfgoed in Brussel, analyseren de socio-economische context, maken een stand van zaken op van het erfgoedbeleid en breken een lans voor verder wetenschappelijk onderzoek.

Brussel was lange tijd de grootste industriestad van België. Vanaf de jaren 1960 zette de de-industrialisatie echter in en ontwikkelde de dienstensector zich in snelle vaart. In een overzichtsartikel schetst Christian Vandermotten eerst hoe de artisanale productie in Brussel op een haast natuurlijke wijze overging in een industriële productie, en hoe deze evolutie zich geografisch vertaalde. Globaal genomen, stelt de auteur vast dat de industrie zich steeds verder van de stadskern verwijderde tot ze de hoofdstad uiteindelijk verliet om zich elders te vestigen.

De hoge vlucht van de Brusselse industrie had ook alles te maken met de moderne infrastructuur die zich ontwikkelde. Maarten Mahieu en Peter Van der Hallen focussen in hun bijdrage op de impact van het spoornet, terwijl Guido Vanderhulst en Anna Bouteiller zicht toespitsen op de rol van het het kanaal van Charleroi, met specifieke aandacht voor de erfgoedwaarde van de kranen langs dit kanaal.

Een boeiend artikel van Yannik Van Praag gaat in op de talrijke fabrieken en ateliers die verborgen zijn binnenin de Brusselse bouwblokken. Marianne De Fossé maakt in haar bijdrage een bouwhistorische analyse van de Brouwerij Atlas, een imposante site in Anderlecht die wacht op herbestemming. Mario Baeck verdiept zich vervolgens in de evolutie en het succes van een van 's lands belangrijkste producenten van bouwkeramiek: het 'Maison Helman Céramique', gevestigd in Sint-Agatha-Berchem.

Joke Nijs en Thomas Stroobants schetsen de opkomst van de autoindustrie, en maken een analyse van het complex van de Citroëngarage. In een volgend artikel wordt gewezen op het architectuurhistorisch belang van enkele naoorlogse garagegebouwen in Brussel. Innovatieve bouwtechnieken leverden niet enkel meer efficiënte werkplaatsen op, maar introduceerden ook een 'industriële esthetiek'. Aan de hand van de casus van het Berlaymontgebouw en de Leopoldswijk toont Sven Sterken ten slotte de complexe realiteit die aan de basis lag van de tertiaire stad die Brussel vandaag is.

Het nummer wordt afgesloten met vier artikels waarin het accent ligt op de evolutie van het onderzoek en het beleid rond het industrieel erfgoed.

Je vindt de volledige inhoud van het themanummer hieronder (onder 'Bibliografie'). Het tijdschrift 'Erfgoed Brussel' verschijnt drie keer per jaar (waaronder één dubbelnummer). Meer informatie vind je op erfgoed.brussels.

Verwante gemeentes

Google Maps laden ...