contact
MyEtwie
In de kijker

"Erfgoed van nu is de innovatie van toen"

Gepubliceerd op 25/06/2015
Categorie
cover_edb_615

"Het erfgoed van nu is de innovatie van toen." Met deze slogan opende gastheer Karel Loeff, directeur van de erfgoedvereniging Bond Heemschut, het eerste Nationale Congres Mobiel Erfgoed in Amersfoort. Het doel van het congres was de actuele uitdagingen rond het Nederlandse Mobiel Erfgoed in kaart te brengen en te bespreken, en gelijk kansen voor samenwerkingen te ontdekken. Het programma in de voormiddag bestond uit drie thematische lezingen (erfgoed en ondernemerschap, mobiel erfgoed en ruimtelijke ordening, en mobiel erfgoed en educatie in het Maritiem Museum) afgewisseld met korte pitches.

John Koster, professor aan de Nyenrode Business Universiteit, zag in (cultureel) ondernemerschap de sleutel om met mobiele erfgoedcollecties aan de slag te gaan. "Exploiteren is beheren", volgens Koster, en daarbij speelt innovatie een belangrijke rol. Kleine concessies om het mobiel erfgoed aan hedendaagse normen en standaarden aan te passen, moeten kunnen, maar grote concessies, waarbij de kern van het erfgoedproduct verloren gaat, zijn volgens Koster uit den boze. De kern van succesvol ondernemerschap kan perfect doorgetrokken worden in cultureel ondernemerschap rond mobiel erfgoed: geen risico's nemen, nadenken over de kern van je zaak en doen waar je goed in bent, en daarbij een duidelijke missie voor ogen houden. Klantgericht denken is een laatste sleutel die Koster meegaf aan de toehoorders: wat willen de potentieel geïnteresseerden in mobiel erfgoed en hoe kan ingespeeld worden op hun verwachtingen?

Hoogleraar Erfgoedstudies Hans Renes (VU Amsterdam) gooide het over een andere boog in zijn lezing over mobiel erfgoed en ruimtelijke ordening. Renes maakte duidelijk dat erfgoed meer en meer een toegevoegde waarde heeft voor de omgeving waarin we ons bevinden. Daarbij neemt erfgoed de rol van "vector" op: het geeft richting aan de ruimtelijke ordening en op die manier kan aan waardevermeerdering op regionale schaal gewerkt worden. Het concept "authenticiteit" speelt in dit verhaal een belangrijke rol: echtheid is in de beleving van mensen zeer belangrijk. Voor het mobiele erfgoed zijn er veel kansen maar ook uitdagingen (onder meer op het vlak van regelgeving) om een nog grotere bijdrage te leveren aan de leefomgeving.

De laatste spreker in de ochtendsessie, Frits Loomeijer, directeur van het Maritiem Museum Rotterdam, hield een pleidooi om het mobiel (en dan vooral het varend) erfgoed in een zo breed mogelijke context te plaatsen. Wat is de plaats van het object in een breder geheel, en wat zegt dat over de relevantie van het erfgoed? Het is volgens Loomeijer zeer belangrijk om aan het mobiel erfgoed dezelfde waarde toe te kennen dan aan de "conventionele" collecties; het museale en economische "ontwikkelpotentieel" voor het museum moet altijd voor ogen gehouden worden. Selectie en eventuele afstoting van erfgoedobejecten zijn dan ook kerntaken van een museum zoals het Martiem Museum.

In de namiddag konden de deelnemers de Wagenwerkplaats en de Eemhaven in Amersfoort bezoeken en werd het boek "Erfgoed dat beweegt. Handboek culturele waardering Mobiel Erfgoed" officieel voorgesteld.

Meer informatie (ook over de publicatie) is te vinden op de website van de Stichting Mobiele Collectie Nederland.