contact
MyEtwie
In de kijker

ETWIE vraagt aandacht voor vakopleidingen

Gepubliceerd op 26/06/2014
Categorie
wachtmaker

Naar aanleiding van de plotse stopzetting van de opleiding uurwerkmaken aan de Antwerpse onderwijsinstelling Encora heeft ETWIE zijn bezorgdheid uitgedrukt over het voortbestaan van opleidingen die cruciaal zijn voor de Vlaamse erfgoedsector. In een brief aan het Antwerpse stadsbestuur wees ETWIE op het belang van een goed onderbouwde visie op de vakopleidingen in het stedelijk (volwassenen)onderwijs, waarbij ook rekening gehouden wordt met het grote belang dat dergelijke opleidingen spelen voor de transmissie van ambachtelijke kennis.

ETWIE-voorzitter Peter Scholliers wijst er in de brief op dat verschillende uurwerkmakers die hun opleiding hebben genoten binnen Encora, momenteel een belangrijke rol spelen in de Vlaamse erfgoedsector, waar hun vakmanschap bijzonder wordt gewaardeerd. Door de afschaffing van dergelijke opleidingen, dreigt heel wat expertise verloren te gaan.

Onderwijs vormt een cruciale schakel in het doorgeven en dus laten voortleven van ambachtelijke kennis en vaardigheden. "De centra voor volwassenenonderwijs spelen hierbij een belangrijke rol," aldus Scholliers. "Het is dan ook essentieel dat de inrichtende overheden zich bewust zijn van dit belang. We hopen dan ook dat de stad Antwerpen dit aspect meeneemt bij het ontwikkelen van haar stedelijk onderwijsbeleid."

Op zaterdag 28 juni zal ETWIE zijn standpunt toelichten op een bijeenkomst van de Commissie Musea & Erfgoed in Antwerpen.