contact
MyEtwie
In de kijker

Even voorstellen: Schatten van*in Mensen

Gepubliceerd op 14/01/2014
schatten_logo3

Sinds eind 2012 is ETWIE partner in de tweede editie van het traject Schatten van*in Mensen. Schatten van*in Mensen gaat op zoek naar immaterieel cultureel erfgoed (ICE) in Vlaanderen en vindt hiervoor inspiratie bij de Living Human Treasures van UNESCO.

De eerste editie van het project wilde het begrip immaterieel cultureel erfgoed beter bekend maken bij het grote publiek door middel van portretten gemaakt door de Amerikaanse etnoloog Alan Governar. Erfgoeddragers, meesters in een vak of kunst, werden in beeld gebracht in een reizende fototentoonstelling. In de rand van de tentoonstelling werden allerlei activiteiten georganiseerd om ICE onder de aandacht te brengen. Er verscheen ook een boekje naar aanleiding van dit project.

Wagenmaker Jef Brebels (Foto: Stefan Mathijsens. Project Schatten van*in Mensen, 2010-2012)Deze eerste editie van Schatten van*in Mensen maakte (opnieuw) duidelijk dat de beoefening van sommige disciplines met wortels in traditie onder druk staan. Daarom beslisten verschillende erfgoedpartners, waaronder ETWIE, om een vervolgtraject op te starten. Twee jaar lang (2012-2014) wordt een praktijkonderzoek gevoerd naar Living Human Treasures in Vlaanderen met het oog op het ontwikkelen van een methodologie voor het borgen van immaterieel cultureel erfgoed, die bruikbaar is voor de hele cultureel-erfgoedsector. Als een van de vijf domeinen binnen de UNESCO-conventie, is traditioneel vakmanschap een aandachtspunt van het praktijkonderzoek. Een tweede focus wordt, binnen dit traject, gelegd op de podiumkunsten.

Aan de hand van interviews met zowel beoefenaars van deze praktijken (bijvoorbeeld een torenuurwerkmaker, een klompenmaker of een circusartiest), als met mensen uit o.a. de onderwijswereld, het beleid en de toeristische sector, wordt bekeken hoe deze zogenaamde erfgoeddragers beter omkaderd kunnen worden in functie van een duurzame borging van hun vaardigheden, kennis en technieken. Bedoeling is aan het einde van het traject beleidsaanbevelingen te formuleren die inspelen op de noden die binnen een Vlaamse context worden ervaren.

De resultaten, die in het najaar van 2014 worden voorgesteld op een internationaal congres, gaan ongetwijfeld bruikbaar zijn voor de ambachtensector. Maar heeft een concept als Living Human Treasures ook een meerwaarde voor de rest van de TWIE-sector? Deze vraag wordt behandeld in een artikel in het laatste nummer van TIC-Tijdschrift voor Industriƫle Cultuur.