contact
MyEtwie
In de kijker

Fabriek en dorp. Lokale bedrijfsgeschiedenissen in Vlaams-Brabant sinds de 19de eeuw

Gepubliceerd op 23/10/2017
michelpoels

Op zaterdag 2 december organiseren het Rijksarchief te Leuven en het Documentatiecentrum Vlaams-Brabant een studiedag over het industriële verleden van de provincie Vlaams-Brabant. Je maakt er kennis met de theorie en praktijk van de studie van lokale bedrijfsgeschiedenissen in een regionaal kader, met oog voor verschillen tussen de stedelijke en rurale context. De sprekers geven ook tips over hoe je het rijke erfgoedmateriaal op dit domein kan verzamelen, verwerken en delen met je publiek.

Zowel de chronologische evoluties als de geografische spreiding van economische activiteiten vormen een boeiend thema. De centrale ligging van de regio, een knooppunt van (water)wegen, bevordert sinds de 19de eeuw niet alleen de ontwikkeling van industrie en diensten, maar ook de expansie van een commercieel gerichte landbouw. De intense interactie tussen de primaire, secundaire en tertiaire sector is dan ook een typisch kenmerk van de economische structuur van de provincie Vlaams-Brabant.

Programma

10u00 Onthaal met koffie/thee

10u15 Welkomstwoord
Nicolas Mazeure (Documentatiecentrum) en Eddy Put (Rijksarchief)

10u30 Gedifferentieerde regionaal-economische ontwikkeling van Vlaams-Brabant
Yves Segers (KU Leuven)

11u30 Toelichting van onderbelicht bronnenmateriaal naast het bedrijfsarchief
Dominique Vanpée (Heemkundige Kring van Huldenberg)

12u15 Broodjeslunch, met inzage van de collecties van het Rijksarchief en het Documentatiecentrum

13u30 Historiek van de Wespelaarse conservenfabriek ‘La Corbeille’
Jan Cleynhens (Haachtse Geschied- en Oudheidkundige Kring)

14u00 Toelichting van ‘Fabrieksburen’, een erfgoedproject over industrie in de Zennevallei
Erfgoedcel Pajottenland en Zennevallei

14u30 Voorstelling inventaris NV Dijlemolens - NV Atomic
Tine Wouters (Rijksarchief te Leuven)

14u45 Voorstelling registratieproject zwerfgoed ‘Made in Vlaams-Brabant’
Benoit Vanhees (erfgoeddepotconsulent registratie, Provincie Vlaams-Brabant)

De studiedag vindt plaats op zaterdag 2 december in het Villerscollege (Vaartstraat 24, Leuven). Deelname aan de studiedag s gratis, maar de plaatsen zijn beperkt. Meer informatie en inschrijven: arch.be.