contact
MyEtwie
In de kijker

FLASHBACK #2019: Digitale strategie van ETWIE, euh, wablief?

Gepubliceerd op 26/06/2020
Categorie
digitale_strategie

Een digitale strategie voor ETWIE. Euhm… wablief?

2013. De pas opgerichte vzw ETWIE stelt op een druk bijgewoonde ontmoetingsdag de website mét kennisbank voor aan de sector. De tool vormt het uitgelezen instrument om de TWIE-sector in Vlaanderen en Brussel in kaart te brengen. De ontsluiting gebeurt via drie vragen, namelijk ‘wie heeft iets’, ‘wie kan iets’ en ‘wie weet iets’. Elke fiche uit de kennisbank bevat links naar andere fiches, waardoor op een makkelijke manier erg veel informatie wordt verzameld en gepresenteerd.

2019. Zes jaar na de lancering bevat de kennisbank 1600 uitgewerkte pagina’s en maar liefst 9144 referenties in de lopende bibliografie ‘industrieel erfgoed en industriële archeologie’. Het aantal gebruikers van de website en de kennisbank neemt jaarlijks sterk toe, en het volledige team zet zich in om de TWIE-veldtekening actueel te houden. Het belang van de website en de kennisbank kan niet voldoende benadrukt worden. Omdat de digitale sector snel evolueert en de verwachtingen ten aanzien van erfgoedorganisaties op dat vlak sterk toenemen, hebben we in 2019 werk gemaakt van een volwaardige digitale strategie. De strategie werd ontwikkeld onder begeleiding van de digitale strategen van Datable. Maar wat betekent zo’n digitale strategie nu juist, en waarom is die van belang voor ETWIE en de bredere sector?

Een digitale strategie is nadenken over de meerwaarde die je als organisatie biedt: over welke (digitale) informatie beschik je en hoe kan die informatie gestructureerd en met jullie gedeeld worden? De ETWIE-strategie voor de komende jaren bestaat uit zes grote punten:

1) myETWIE: een andere aanpak voor de kennisbank!

De huidige kennisbank werd voornamelijk door het ETWIE-team uitgewerkt. Bovendien laat het systeem achter de kennisbank ons niet toe de individuele pagina’s open te stellen, wat interactie en ook participatie moeilijk maakt. We bouwen de structuur van de kennisbank opnieuw uit en vergroten via myETWIE meteen ook de betrokkenheid, zodat jullie zelf eigenaar worden van jullie individuele profiel- of organisatiepagina’s.

2) Bibliografie: delen maar!

De huidige bibliografie in de kennisbank is een verderzetting van de bibliografie die in 1991 door Patrick Viaene en Peter Scholliers werd samengesteld in het tijdschrift TIC. We willen het bereik van de bibliografie vergroten door niet alleen de bibliografische databank gebruiksvriendelijker te maken, maar ook de bibliografische gegevens optimaal te delen en beschikbaar te stellen met interne en externe platformen.

3) Meten is weten, toch?

Het is de komende jaren onze ambitie om de online communicatie meer en beter te monitoren. Bovendien willen we via gerichte analyses op de informatie in de 1600 fiches in de kennisbank nog meer specifieke projecten ontwikkelen die inspelen op noden in de sector. Het kwantificeren is uiteraard een hulpmiddel, en geen doel op zich!

4) Optimaliseren van werkprocessen…

… is een dure zin uit onze strategie die zo veel wil zeggen als: we willen als team zo efficiënt mogelijk werken. Een concreet voorbeeld: e-mails. We kunnen ons nog amper een tijdperk zonder e-mails voorstellen. Maar trop is uiteraard te veel. In 2019 hebben we beslist om zo veel mogelijk interne communicatie via een chatsysteem zoals Slack te laten verlopen in plaats van elkaar mails te sturen. Een groot verschil in onze inbox. En oh ja, uiteraard praten we ook nog tegen elkaar!

5) Het beheer van media en data

De afgelopen jaren hebben we heel wat informatie verzameld: van een eigen fotoarchief tot resultaten van projecten die we met diverse partners hebben uitgevoerd. Een doorlichting maakte duidelijk dat we die data op een meer doordachte manier moeten beheren: mediabestanden nog meer dan nu het geval is centraal beheren, bestanden zo veel mogelijk metadateren… (voorbeeld: in het geval van een beeld: wie zijn de rechthebbenden?) Dit is een hele klus, maar het is absoluut noodzakelijk.

6) Nieuwe website

Onze website is naar de huidige digitale normen… erfgoed geworden. Hoog tijd dus voor een nieuwe, frisse structuur die de beste elementen van de huidige website behoudt en die ervoor zorgt dat de TWIE-sector en de ETWIE-projecten nog meer in de verf worden gezet.

Zullen we dit allemaal nog in 2020 realiseren? Vast niet, en dat is ook niet de bedoeling. Wel willen we eind 2020 het prototype van de nieuwe website en bijbehorende kennisbank klaar hebben, en werken we de komende jaren naarstig voort aan alle andere punten!

Meer weten?

Neem dan gerust contact op via joeri@etwie.be voor meer informatie.

Henk Vanstappen, Datable

“Met de digitale strategie heeft ETWIE een ambitieuze maar uitgebalanceerde visie ontwikkeld. De strategie steunt op drie pijlers: de gebruiker centraal, delen en hergebruiken van data en integratie van systemen. ETWIE heeft hiermee een instrument in handen waarmee het de digitale uitdagingen van het nieuwe decennium kan aangaan.”