contact
MyEtwie
In de kijker

Industriële archeologie en industrieel erfgoed: cursustekst beschikbaar in de TWIE-bib

Gepubliceerd op 13/03/2013

Om de kennisdeling in de sector van het technisch, wetenschappelijk en industrieel erfgoed te stimuleren, bouwt ETWIE een open online-bibliotheek uit op zijn website. In deze ‘TWIE-bib’ worden relevante publicaties, artikels, rapporten en documenten in digitale vorm verzameld en ontsloten voor het geïnteresseerde publiek. Vandaag werd de cursustekst 'Industriële archeologie en industrieel erfgoed' toegevoegd aan de TWIE-bib. Deze cursustekst hoort bij het gelijknamige vak dat door prof. Peter Scholliers wordt gedoceerd aan de Vrije Universiteit Brussel.

Industriële archeologie en industrieel erfgoed
De cursus bevat drie delen:
  1. HISTORIOGRAFIE: aan bod komen de ontstaansgeschiedenis van de industriele archeologie in Europa, de terminologie, de doelstellingen en een overzicht van de ontwikkeling van deze discipline in enkele landen; de 'plaats' van de industriele archeologie tussen / binnen de geschiedenis, de archeologie, de architectuur, de technologie.
  2. ENCYCLOPEDIE (de zoekstrategie): aan bod komen de bibliografie (on-line), een overzicht van de geschreven bronnen, de iconografische bronnen, de mondelinge bronnen en de materiele bronnen. Aandacht voor de wetgeving op de bescherming van monumenten en landschappen, problematiek van het hergebruik en van 'industrietoerisme' (met voorbeelden).
  3. CAPITA SELECTA: aan bod komen de geschiedenis van het mechanische werktuig, de arbeidershuisvesting; de bijzondere problematiek van de "monumentale site", in dit geval Thurn & Tassis (Brussel) en Zollverein (Ruhr); ontwikkeling van kleinhandel (architectuur en publiciteit).
  • Download de cursustekst in de TWIE-bib
  • De cursustekst wordt aangevuld door de website www.vub.ac.be/SGES/ia/. Deze bevat URL's omtrent verenigingen, musea, bronnen, routes, tijdschriften, bibliografieën, onderwijs, behoud en hergebruik. Zowel de cursustekst als de website worden voortdurend bijgewerkt.

Heb je zelf interessante werken die je wenst te delen met het geïnteresseerde publiek? Neem dan even contact op via info@etwie.be of op 015/27.23.34!