contact
MyEtwie
In de kijker

Jaarverslag 2012

Gepubliceerd op 09/04/2013
Categorie
ETWIE-LOGO-CMYK

Als erkende en gesubidieerde organisatie dient ETWIE jaarlijks een jaarverslag in bij het agentschap Kunsten en Erfgoed van de Vlaamse overheid. Het jaarverslag van 2012 is nu beschikbaar op onze website.

Het verslag geeft een overzicht van de organisatorische en inhoudelijke werking van het voorbije jaar en koppelt de activiteiten aan de doelstellingen en de indicatoren zoals die werden geformuleerd in het jaaractieplan voor 2012. Bij het lezen van het jaarverslag dient men er uiteraard rekening mee te houden dat ETWIE pas in september 2012 van start is gegaan, en vorig jaar dus slechts gedurende vier maanden een effectieve werking heeft ontplooid.