contact
MyEtwie
In de kijker

Jaarverslag 2013

Gepubliceerd op 21/04/2014
Categorie
ETWIE-LOGO-CMYK

Als erkende en gesubidieerde organisatie dient ETWIE jaarlijks een jaarverslag in bij het agentschap Kunsten en Erfgoed van de Vlaamse overheid. Het jaarverslag van 2013 is nu beschikbaar op onze website.

Het verslag geeft een overzicht van de organisatorische en inhoudelijke werking van het voorbije jaar en koppelt de activiteiten aan de doelstellingen en de indicatoren zoals die werden geformuleerd in het jaaractieplan voor 2013.

2013 was voor ETWIE het eerste volledige werkjaar, na de erkenning als structureel gesubsidieerde cultureel-erfgoedorganisatie door de Vlaamse overheid eind 2011, en de start van de concrete werking in september 2012.