contact
MyEtwie
In de kijker

Maritieme Geschiedenis der Nederlanden online

Gepubliceerd op 19/03/2017
mgdn

De 'Maritieme Geschiedenis der Nederlanden', een omvangrijk standaardwerk uit de jaren 1970, is nu integraal online beschikbaar. De vierdelige boekenreeks verscheen in 1976-1978, en behandelt zowel de maritieme geschiedenis van Nederland als van Vlaanderen. De publicatie stond onder de hoofdredactie van Gustaaf Asaert, Philippus Bosscher, Jaap Bruijn en Willem van Hoboken.

De vier boeken zijn chronologisch opgedeeld. Ze behandelen respectievelijk volgende perioden:

- Prehistorie, Romeinse tijd, Middeleeuwen, 15de en 16de eeuw
- 17de eeuw, van 1585 tot ca. 1680
- 18de eeuw en eerste helft 19de eeuw, van ca. 1680 tot 1850-1860
- Tweede helft 19de eeuw en 20ste eeuw, van 1850-1870 tot ca. 1970

Intussen zijn er plannen voor een Nieuwe Maritieme Geschiedenis van Nederland, een nieuw overzichtswerk waarin de laatste stand van zaken met betrekking tot de kennis van de Nederlandse maritieme geschiedenis wordt vastgelegd. De onderzoeksinstelling Huygens ING vindt het echter belangrijk dat ook de oude reeks beschikbaar blijft voor belangstellenden. Daarom werden de boeken toegankelijk gemaakt door ze te scannen en met behulp van OCR doorzoekbaar te maken. Het standaardwerk werd nu online gepubliceerd in Open Access, onder een Creative Commons-licentie.

Ga naar de digitale versie van de Maritieme Geschiedenis der Nederlanden.