contact
MyEtwie
In de kijker

Meesterschap in techniek: een verslag

Gepubliceerd op 19/09/2018
Categorie
ambachtinbeeld16_logo3

In aanloop naar het jaarlijkse Ambacht in Beeld Festival eind september werd gisteravond in Amsterdam een verdiepend symposium georganiseerd over hete hangijzers binnen de ambachtensector. Deze editie breide verder op de succesvolle bijeenkomst vorig jaar, waarin dieper ingegaan werd op bestaande Nederlandse, Belgische en Franse initiatieven rond vakmanschap, met als doel nu te komen tot concrete beleidsaanbevelingen.

In Nederland bestaat de vraag om aan meesterschap meer status te geven vanuit verschillende invalshoeken. Tijdens het symposium bogen de deelnemers zich over vijf concrete thema's die dat meesterschap bepalen: het ambacht zelf, kennisoverdracht, kwaliteit, economie en erkenning. Er zijn heel wat parallellen te trekken met de situatie in Vlaanderen. Kennisoverdracht en erkenning (via bv. een keurmerk geregeld door de branches of sectoren) staan er eveneens hoog op de agenda, terwijl voor het begrip kwaliteit en ook wel ambacht het moeilijker is tot een eenduidige definitie te komen. Voor kwaliteit bijvoorbeeld zijn zowel materiaalkennis als de beheersing van de technieken cruciaal, alsook de erkenning die je als meester kan krijgen van vakgenoten. Via een meesterproef zou kwaliteit beoordeeld kunnen worden, maar die beoordeling door vakgenoten is natuurlijk geen evidentie.

Een uitgebreid verslag zal worden gepubliceerd op de website van het Ambacht in Beeld Festival. In het najaar zullen ook de concrete aanbevelingen worden verwerkt in een ambachtenmanifest.