contact
MyEtwie
In de kijker

Op zoek naar historische bedrijven en hun erfgoed!

Gepubliceerd op 04/01/2017
bedrijfserfgoed_philips

Samen met verschillende partners zal ETWIE dit jaar sterk inzetten op de uitbouw van de werking rond historische bedrijven. Met verschillende initiatieven willen we bedrijven aanmoedigen om aandacht te hebben voor hun (roerend, onroerend of immaterieel) erfgoed. We lichten al een tipje van de sluier op.

Al sinds 2014 probeert ETWIE een trekkende rol op te nemen rond het bedrijfserfgoed in Vlaanderen, en dit in samenwerking met onder meer CAG, CVAa, MIAT, het MOT, Rijksarchief, Onroerend Erfgoed, Katoen Natie... Uit een druk bijgewoonde rondetafel en andere overlegmomenten kwamen als prioriteiten naar voren: de proactieve sensibilisering van bedrijven en een centraal aanspreekpunt voor bedrijfserfgoed. Om in te spelen op deze noden, worden dit jaar enkele acties opgezet.

Sensibilisering: publicatie 100-jarige bedrijven

Momenteel wordt een publicatie voorbereid waarin historische bedrijven en hun erfgoed in de kijker worden geplaatst. Met deze publicatie, die in september 2017 zal verschijnen, willen we de bedrijfswereld bewustmaken van de waarde van het erfgoed en het grote publiek warm maken voor dit thema. Voor deze publicatie, waarin de focus zal liggen op grotere bedrijven die al meer dan 100 jaar bestaan, werken we samen met VOKA. Intussen wordt ook onderzocht of het mogelijk is om historische bedrijven extra in de kijker te zetten tijdens de VOKA-Open Bedrijvendag.

Aangezien er in Vlaanderen (in tegenstelling tot in Nederland) nog geen volledig overzicht van historische ondernemingen bestond, lag de eerste uitdaging in het in kaart brengen van de bedrijven. Intussen werden al zo'n 300 bedrijven geïdentificeerd die al meer dan een eeuw bestaan. Deze lijst is uiteraard een interessant instrument om bedrijven gericht te sensibiliseren en te ondersteunen. Een dertigtal bedrijven werd al bezocht in functie van de geplande publicatie, wat ETWIE ook de kans biedt om een netwerk binnen de bedrijfswereld uit te bouwen en een zicht te krijgen op het nog aanwezige erfgoed.

Platform voor bedrijfserfgoed

Heel wat erfgoedactoren bezitten expertise rond bepaalde aspecten van bedrijfserfgoed (musea, archieven, expertisecentra, erfgoedcellen...). Voor een bedrijf is het dan ook niet evident om snel de juiste organisatie of instelling te vinden. Er is dus nood aan een laagdrempelig aanspreekpunt dat vragen en problemen rond bedrijfserfgoed kan opvangen en verspreiden naar de relevante erfgoedspelers. Dit zal gebeuren via een portaalwebsite, die ook informatie en interessante praktijkvoorbeelden rond behoud, beheer en ontsluiting zal bevatten. Deze portaalwebsite wordt in de loop van het voorjaar gelanceerd.

Blijf op de hoogte

De vorderingen in het traject rond bedrijfserfgoed kun je vanaf nu ook volgen op de sociale media. Like hiervoor de Facebook-pagina en/of volg de Twitter-account.

Oproep

Ken jij nog bedrijven met een lange geschiedenis? Of bedrijven die beschikken over interessant erfgoed? Interessante publicaties over bedrijfserfgoed? Alle tips zijn welkom via info@etwie.be !

Bekijk ook nog even de presentatie die werd gegeven tijdens de ETWIE-ontmoetingsdag: